Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 1. juni 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 1. juni 2005


INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE
89 Budgetopfølgning pr. 30.04.2005 for Teknisk Udvalgs område
90 Anmodning om ny vejsag vedrørende Nejrupvej, V. Hassing
91 Byggemodning af areal til Hals Boligforening - matr. nr. 40gc V. Hassing by, V. Hassing
92 Byggemodning af areal til Hals Boligforening - matr. nr. 9a Gandrup by, Ø. Hassing
93 Ansøgning om dispensation for højde på carport - Planetvej 6
94 Ansøgning om dispensation for højde på garage - Brendelsig 14
95 Byggemodning af bolig- og erhvervsarealer i Ulsted
96 Anmodning om udlægning og byggemodning af erhvervsgrunde i Gandrup
97 Lokalplan 3.21 "Erhvervsområde vest for Teglvænget, Gandrup"
98 Udlejning af landbrugsjord fra 15.09.2005
99 Forslag til Lokalplan 6.29 "Område til centerformål v. Skovsgårds Raaling, Hou"
100 Endelig godkendelse af Lokalplan 5.39 "Boligområde v. Kongensgade, Hals"
101 Endelig godkendelse af Lokalplan 2.19 "Boligområde v. Uglevænget, V. Hassing"
102 Ansøgning om udstykning af Rødhøj (Strandvejen 125) i sommerhusparceller
103 Renovering af Houvej 293 og anlægget i Ø. Hassing
104 Ulvegraven
105 Samarbejdsform Hals Havn
106 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Lukket møde
107 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
108 Udarbejdelse af vandforsyningplan
109 Forlængelse af lejekontrakterne med jagtforeningerne
Tillægsdagsorden - åbent møde
110. Trafiksanering af Halsvej i V. Hassing

  Referat - 050601 - åbent.pdf (73 KB)
  Budgetopfølgningsprojekt pr. 30.04.2005.pdf (261 KB)
  Nejrupvej.pdf (1106 KB)
  Prisoverslag - byggemodning V. Hassing.pdf (478 KB)
  Prisoverslag - byggemodning V. Hassing- revideret.pdf (232 KB)
  Prisoverslag - byggemodning Gandrup.pdf (434 KB)
  Prisoverslag - byggemodning Gandrup - revideret.pdf (206 KB)
  Planetvej 6.pdf (1342 KB)
  Brendelsig 14.pdf (1355 KB)
  Erhvervsgrund, Gandrup.pdf (730 KB)
  Støtteskrivelse.pdf (926 KB)
  Landbrugsjord.pdf (1666 KB)
  Indsigelse til lokalplan 5.39.pdf (206 KB)
  LP219_indsigelse.pdf (8 KB)
  Rødhøj.pdf (627 KB)
  Samarbejdsforum.pdf (12 KB)
  Mokana.pdf (1128 KB)
  Miljøcenter.pdf (269 KB)
  Hyrekørsel.pdf (5 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (769 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (6 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 2. juni 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |