Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 1. november 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 1. november 2006


Punkter på åbent møde:
193. Forslag til regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse vedrørende Ravnskovvej 36, Vester Hassing 388 194. Flytbare chikaner
195. Tujaparken i Hou - Tæt-lav bebyggelse ønskes ændret til åben-lav bebyggelse
196. Nøddevej - nedlæg §14 forbud mod opførelse af enfamileihus på ca. 50 m2
197. Ansøgning om lovliggørelse af sommerhus og carport - Hedevej 4
198. Midtergade 36 - Ansøgning om tilladelse til at nedrive bygninger på ejendommen
199. Klage til tilsynsrådet over tilsynet med Koldkær Feriecenter
200. Ansøgning om etablering af kviste, Kongensgade 10
201. Ansøgning om dispensation fra i Lokalplan 3.05; oversigtslinie på Vestervang 2A
202. Ansøgning om tilladelse til boligprojekt, Idrætsallé 29
203. Forslag til Lokalplan 5.43 "Boligområde nord for Hals"
204. Udstykningsplan for ejendommen Kystvejen 20 ? Døvblindes Feriecenter
205. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg
Punkter på lukket møde:
206. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - Lukket

  (Åben dagsorden) Referat af Teknisk Udvalgs møde d. 01.11.2006.doc (201 KB)
  Skitser over trafikchikaner.pdf (540 KB)
  Økonomioverslag.pdf (43 KB)
  Ansøgning om udstykning af matr. nre. 19n, 19s, 10v og 10e Hou by, Hals.tif (93 KB)
  Bilag - Tujaparken udstykningsforslag.pdf (285 KB)
  Kopi af Billeder af sommerhuset - Hedevej 4.pdf (1409 KB)
  Kopi af Brev ansøger fra ejer - Hedevej 4.pdf (127 KB)
  Vedr.Statsamtets behandling af klagesagen - Hedevej 4.pdf (191 KB)
  Vedr.Bilag til dagordenpunkt - Midtergade 36, Hals.pdf (1981 KB)
  Anmodning om udtalelse i anledning af lokalplan 7.27 (eks. bilag).pdf (49 KB)
  Koldkær Feriecenter og Svømmehal.tif (21 KB)
  Ansøgning om dispensation - hækbeplantning på hjørnet mod Vestervang - Stationsvej.tif (53 KB)
  Bemærkninger til ændring af oversigtsareal - udørsel fra Vestervang til Station.tif (32 KB)
  Anmodning om udarbejdelse af lokplan for Idrætsalle, Hals (farver).pdf (3367 KB)
  Anmodning om udarbejdelse af lokalpln for sommerhusbebyggelse ved Kystvejen i Hou.pdf (2493 KB)
  Matr. nr. 12g Hou by, Hals.tif (36 KB)
  Byggesager til efterretning 26.09.2006 til 22.10.2006.doc (70 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 2. november 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |