Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 28. september 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 28. september 2005


Åbent møde:
156 Budgetopfølgning pr. 31/8-2005
157 Ændring af vejnavn Aålborgvej 35 A-D og Damvej 4 B
158 Ny toiletbygning på Hals Havn
159 Udbetaling af miljøstøtte i 2004
160 Revurdering af afslag på udvidelse af dyreholdet ved Halsvej 197 efter afgørelse i Skov- og Naturstyrelsen
161 Ansøgning om udvidelse af dyreholdet ved minkfarm på Skippervej 54 - dispensation for afstandskrav til sommerhusområde og til byzone
162 Landzonetilladelse til etablering af gyllebeholder v. minkfarm, Skippevej 54
163 Ansøgning om principgodkendelse af udstykning, matr.nr. 2ae Hals by, Hals. Skovsgårdsvej 18. Hals Metalsmelteri
164 Endelig vedtagelse af lokalplan 1.16
165 Endelig godkendelse af Lokalplan 6.28 "Hou Havn"
166 Klage over landzonetilladelse til 30 ferieboliger, Koldkær Feriecenter
167 Renovering af Houvej 293 og anlægget i Ø. Hassing
168 Ansøgning om opsætning af 2 bænke ved Ulstedparken
169 Forslag til ændring af fartdæmpning på Elsamvej
170 Stianlæg fra Gandrup til Ø. Hassing via Teglværkssøerne, inkl. tunnel under Omfartsvejen
171 Anlæg af sti nr. 2 fra Hals til Nordmandshage
172 Etablering af nye badefaciliteter på Hals Centralrenseanlæg
173 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Lukket møde:
174 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
175 Anbsøgning om dispensation fra planlovens § 40
176 Ansøgning om dispensation fra planlovens § 40
177 Ansøgning om dispesation fra planlovens § 40
7 178 Ansøgning om dispensation fra planlovens § 40
179 Ansøgning om dispensation fra planlovens §40
180 Oprydning

  Referat - 28.09.2005-åbent.pdf (66 KB)
  Budgetopfølgning.pdf (2410 KB)
  Aalborgvej 35A-D og Damvej 4B.pdf (472 KB)
  Hals Havn.pdf (220 KB)
  Revisorpåtegning.pdf (65 KB)
  Halsvej 197.pdf (272 KB)
  Oversigtskort - Skippervej 54.pdf (139 KB)
  gyllebeholder-Skippervej 54.pdf (2917 KB)
  Ustykning.pdf (22 KB)
  notat -indsigelser_Hou.pdf (20 KB)
  Indsigelser - Hou Havn.pdf (1172 KB)
  Jes og Pia Helbo.pdf (83 KB)
  Vagn Kristensen.pdf (265 KB)
  Kortbilag - Vagn Kristensen.pdf (2048 KB)
  Naturkfredningsforening.pdf (38 KB)
  diverse_anlæg_05-9.pdf).pdf (99 KB)
  Fartdæmpning Elsamvej.pdf (13 KB)
  Mødekalender 2006.pdf (18 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (9 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (6 KB)
  Referat-Reno-Nord.pdf (980 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 29. september 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |