Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 29. november 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 29. november 2006


207. Cykelsti fra Ulsted til Kongevejen
208. Byggemodning af lokalplanområde nr. 2.20 "Område til boligformål sydøst for kirken i Vester Hassing"
209. Ansøgning om udvidelse af dyreholdet ved minkfarm på Skippervej 54 - dispensation for afstandskrav til sommerhusområde og til byzone
210. Revurdering af miljøgodkendelsen for svineproduktionen ved Rørholtvej 76
211. Tillæg til miljøgodkendelsen for svinebedriften ved Houvej 89
212. Tillæg til miljøgodkendelsen for svinebedriften ved Houvej 90
213. Tillæg til miljøgodkendelsen for svinebedriften ved Stribenvej 40
214. Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion ved Nejsigvej 31
215. Miljøgodkendelse af slagtekyllinge- og minkproduktion ved Vestermarken 14, 9370 Hals
216. Lokaliseringsgodkendelse for Ålborgvej 387
217. Lokaliseringsgodkendelse vedørende Hølundvej 35
218. Revidering af regulativerne for Stae Bæk med tilløb, Afløb fra Langholt Mose, Gravholtgrøften og Vadsholtgrøften
219. Tillægsregulativ for Renden i Hou
220. Revision af regulativer for Øster Hassing Hedebæk med tilløb, Skiveren med tilløb, Afløb fra Rævebakken og Brændelsig bæk
221. Borgergade 39 - Ny ansøgning om dispensation for loftshøjde i tidligere AF-lokale på Rådhuset
222. Midtergade 36 - Ansøgning om tilladelse til at nedrive bygninger på ejendommen
223. Mælkevejen 15 - ansøgning om dispensation for afstand til stiskel for opført anneks
224. Ågårdsvej 8 - ansøgning om tillaldelse til at nedrive enfamiliehus - dispensation fra bevarende lokalplan
225. Søvænget 3 - ansøgning om dispensation for bebyggelseseprocent i forbindelse med udnyttelse af tagetage
226. Fjordgade 12 - Ansøgnimg om dispensation for byggelinie i lokalplan 542 for Hals Midtby
227. Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.24 "Erhvervsområde ved Teglværket, Gandrup"
228. Endelig godkendelse af Lokalplan 2.22 "Område til idrætsformål i Vester Hassing"
229. Endelig godkendelse af Lokalplan 2.21 "Boligområde ved Irisvej og Skovhusvej, V. Hassing"
230. Ansøgning om tilladelse til boligprojekt, Idrætsallé 29
231. Ansøgning om etablering af husstandsmølle ved Bisnapgård Efterskole
232. Landzoneansøgning om etablering af lade på 200m2, Holtetvej 74
233. Skovrejsning i Ulsted og Gandrup
234. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg

  (Åben dagsorden) Referat af Teknisk Udvalgs møde d. 29.11.2006.doc (345 KB)
  Ansøgning om lovliggørelse af husdyrhold genbehandlet - Friborgvej 8.tif (515 KB)
  Bemærkninger om udmugningssystem.pdf (248 KB)
  Oversigtskort.pdf (52 KB)
  Miljøgodkendelsen fra 1991.pdf (154 KB)
  Revurdering af miljøgodkendelse - Rørholtvej 76.DOC (153 KB)
  Tillæg til godkendelsen fra 1994.pdf (287 KB)
  Miljøgodkendelse fra 29.9.1997.pdf (701 KB)
  Tillæg til miljøgodkendelse - Houvej 89.doc (195 KB)
  Miljøgodkendelse fra 29.9.1997.pdf (701 KB)
  Tillæg til miljøgodkendelse - Houvej 90.doc (184 KB)
  Miljøgodkendelse fra den 19.03.2001.doc (362 KB)
  Tillæg til miljøgodkendelse - Stribenvej 40.doc (166 KB)
  forsalg til miljøgodkendelse - Nejsigvej 31.doc (1035 KB)
  Forsalg til miljøgodkendelse - Vestermarken 14.pdf (2119 KB)
  Ansøgning om lokaliseringsgodkendelse.pdf (40 KB)
  Lokaliseringsgodkendelse.doc (66 KB)
  Mail fra konsulten med oplysninger til sagen.pdf (980 KB)
  Oversigtskort Ålborgvej 387.pdf (34 KB)
  Ansøgning om ændring af dyreholdet.pdf (2811 KB)
  Bemærkninger fra konsulenten.pdf (1052 KB)
  Bemærkninger fra naboer.pdf (801 KB)
  Lokaliseringsgodkendelse Hølundvej 35.doc (66 KB)
  Oversigt over indkomne bemærkninger til nabohøringen.doc (31 KB)
  Oversigtskort - Hølundvej 35.pdf (44 KB)
  Forslag til regulativ for afløb fra Langholt Mose.pdf (1866 KB)
  Forslag til regulativ for Gravholtgrøften og Vadsholtgrøften.pdf (1903 KB)
  Forslag til regulativ for Stae Bæk med tilløb.pdf (1916 KB)
  Tillægsregulativ - Renden i Hou.pdf (1143 KB)
  Forslag til regulativ for Skiveren m.m..pdf (1817 KB)
  Forslag til regulativ for Øster Hassing Hedebæk med tilløb.pdf (2143 KB)
  Indsigelse vedrørende regulativ for kommunvandløb 817-10.0 & 817-10.5.tif (555 KB)
  Vedr. Rapport fra Ingeniør- og konsulentfirma Arne Sørensen.pdf (90 KB)
  Vedr. Bilag - kort der viser området.pdf (280 KB)
  Vedr.- Bilag til sag - bygningstegninger.pdf (2661 KB)
  Vedr. Bilag til sag - Hals Bygnignsregistrant.pdf (1005 KB)
  Vedr. Kort der viser husets placering.pdf (51 KB)
  Bilag lokalplan 5.42.pdf (5396 KB)
  Etapeopdeling - lokalplan 2.21.pdf (607 KB)
  Indsigelser Lokalplan 2.21.pdf (202 KB)
  Notat fra møde d. 16.11.2006 m.v., V. Hassing skole.doc (23 KB)
  Opsamling på indsigelser - lokalplan 2.21.doc (38 KB)
  Anmodning om udarbejdelse af lokplan for Idrætsalle, Hals (farver).pdf (3367 KB)
  Principiel tilladelse til 12 boliger på Idrætsalle i Hals.tif (108 KB)
  Ansøgnign om etablering af husstandsmølle.pdf (2677 KB)
  Ansøgning - Holtetvej 74.pdf (637 KB)
  Bilag - projekt for Skovrejsning i Ulsted og Gandrup.pdf (6668 KB)
  Gandrup - projekt 2.pdf (1475 KB)
  Byggesager til efterretning 22.10.2006 - 20.11.2006.pdf (81 KB)
  Regionplantillæg nr. 219 - skrivelse fra Nordjyllands Amt.pdf (34 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 1. december 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |