Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 2. november 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 2. november 2005


Åbent møde:
181 Ændring af lokalplan for område med vindmøllepark øst for Gandrup (1.10)
182 Ansøgning om tilladelse til udstykning af grund til boligformål / bolig & erhvervsformål matr. nr. 13am Hou by, Hals
183 Forslag til Lokalplan 3.23 Boligområde v. Bredgade
184 Ansøgning om udstykning af del af Skovhusvej 6 til erhvervsformål
185 Ansøgning om lukning af Skolevej, Hou
186 Fastsættelse af gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2006
187 Ansøgning om dispensation for afstanden på 2,50 m for enfamiliehuse til naboskel - Uglevænget 50
188 Ansøgning om dispensation for bygnings etageantal - Jacob Severins vej 4, Hals
189 Ændring af vejnavn Ålborgvej 35 A-D og Damvej 4 B
190 Forslag til ændring af fartdæmpning på Elsamvej
191 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Lukket møde:
192 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
193 Ansøgning om dispensation
194 Ulovlig byggeri
Tillægsdagsorden - åbent møde:
195 Ansøgning om etablering af slagterforretning, Færgevej

  Referat for møde den 02.11.2005-åbent.pdf (52 KB)
  Kortbilag vindmøller.pdf (370 KB)
  Udstykning 13am.pdf (306 KB)
  Kortbilag - Skovhusvej.pdf (66 KB)
  Ansøgning til lukning af skolevej.pdf (76 KB)
  Indsigelse.pdf (131 KB)
  Takstblad - skorstensfejerarbjede i 2006.pdf (8 KB)
  Aalborgvej 35A-D og Damvej 4B.pdf (472 KB)
  Fartdæmpning Elsamvej1.pdf (13 KB)
  Referat - Sammenslutningen.pdf (15 KB)
  Hals Centralrenseanlæg.pdf (45 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (12 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (6 KB)
  Ansøgning - koncept for slagterbutik.pdf (39 KB)
  retningsgivende liste.pdf (83 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 25. november 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |