Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 30. november 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 30. november 2005


Åbent møde:
196 Ansøgning om udvidelse af dyreholdet ved minkfarm på Skippervej 54 - dispensation for afstandskrav til sommerhusområde og til byzone
197 Ansøgning om dispensation for bygnings etageantal - Jacob Severins vej 4, Hals
198 Ansøgning om dispensation for grundstørrelse - Uglevænget 88
199 Ansøgning om dispensation for afstanden på 2,50 m for enfamiliehuse til naboskel - Uglevænget 50 m
200 Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 5.20, Hals Metalsmelteri
201 Ansøgning om principgodkendelse af udstykning, matr.nr. 2ae Hals by, Hals. Skovsgårdsvej 18. Hals Metalsmelteri
202 Landzoneansøgning om opførelse af nyt stuehus på 144 m2, Houvej 330
203 Anmodning om tillæg til Lokalplan 7.14 for Koldkær Feriecenter
204 Byggemodning af areal vest for Teglvænget, Lokalplan 3.21
205 Anmodning om ny vejsag vedrørende Nejrupvej, V. Hassing
206 Anmodning om at Houvej på stærkningen Omfartsvejen til Ø. Hassing erklæres som trafikfarlig vej
207 Forespørgsel om muligheden for hastighedsdæmpning på Rolighedsvej
208 Anlæg af sti nr. 2 fra Hals til Nordmandshage
209 Anlæg af cykelsti mellem Hou og Kongevejen
210 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Lukket møde:
211 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
212 Forlængelse af lejekontrakterne

  Referat for møde den 30.11.2005-åbent.pdf (63 KB)
  Oversigtskort - Skippervej 541.pdf (139 KB)
  Brev fra Nordjysk Udvalg for Landboret.pdf (45 KB)
  Ansøgning Hals Metalsmelteri.pdf (122 KB)
  Ustykning1.pdf (22 KB)
  Situationsplan Houvej 330.pdf (50 KB)
  Høringssvar Hølundvej 17.pdf (70 KB)
  Portlandsvej_anmodning.pdf (39 KB)
  Portlandsvej_billeder.pdf (230 KB)
  Kortbilag Teglvænget.pdf (80 KB)
  Nejrupvej.pdf (1106 KB)
  Trafikfarlig vej.pdf (118 KB)
  Rolighedsvej.pdf (94 KB)
  Sti nr. 2.pdf (15 KB)
  Cykelsti.pdf (75 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (10 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (6 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 1. december 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |