Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 31. maj 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 31. maj 2006


Punkter på åbent møde:
99. Budgetopfølgning pr. 30.04.2006 - Teknisk Udvalgs område
100. Elsamvej hastighedsdæmpning
101. Nørregade 19 - ansøgning om dispensation for handicapkrav, niveaufri adgang
102. Byggelovsklage Hedevej 4 - Kommunens besvarelse
103. Nøddevej - nedlæg §14 forbud mod opførelse af enfamileihus på ca. 50 m2
104. Toiletbygning v. Skiveren
105. Landzoneansøgning om udstykning/etablering af erhverv, Sønderskovvej 74
106. Retningslinier for opstilling af spilleautomater
107. Landzoneansøgning om etablering af ridehal, Aslundvej 81
108. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Punkter på lukket møde:
109. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
110. Overdragelse af lejekontrakt og forlængelse

  (Åben dagsorden) Referat af Teknisk Udvalgs møde d. 31.05.2006.doc (144 KB)
  Budgetopfølgningsrapport pr. 30.04.2006.pdf (73 KB)
  Skrivelse af 08. december 2005 fra Skolebestyrelsen på vEster Hassing Skole.pdf (18 KB)
  Skrivelse af 22. november 2005 fra Forældrebestyrelsen i Børnehaven Kastanien.rtf (13 KB)
  Skrivelse af 23. november 2005 fra en forældre.doc (27 KB)
  Brev fra Statsamtet til Hals Kommune med bilag.pdf (401 KB)
  Svarbrev til Statsamtet med bilag.pdf (135 KB)
  Oversigt over forbrug på Teknisk Udvalgs anlægskonti.pdf (28 KB)
  Skrivelse fra Eksportgruppen Helia.pdf (200 KB)
  Kortbilag - Aslundvej 81.pdf (1332 KB)
  Byggesager til efterretning.doc (70 KB)
  LANDZONESAGER.doc (24 KB)
  Nordjyllands Amt - Uheld 2005.pdf (1018 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 1. juni 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |