Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 4. oktober 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 4. oktober 2006


Punkter på åbent møde:
173. Budgetopfølgning pr. 31.08.2006 - Teknisk Udvalgs område
174. Forslag til miljøgodkendelse for kvægbruget ved Ravnskovvej 36, Vester Hassing
175. Flytbare chikaner
176. Vandforsyningsplan - Indkomne bemærkninger
177. Nyt vejnavn i forbindelse med byggemodning af delområde af lokalpan 2.10 V.Hassing
178. Nyt vejnavn i fornindelse med bygemodnijng af areal syd for V.Hassing Kirke - Lokalplan 2.20
179. Nyt vejnavn i forbindelse med byggemodning af areal indenfor lokalplan 5.40 - nyt boligområde nordvest for Hals
180. Nyt vejnavn i forbindelse med byggemodning af areal indenfor lokalplan 2.21 -V.Hassing
181. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 7.02 til opstilling af fast hegn - Brendelsig 11
182. Skovsgårdsvej 52 - Ansøgning om dispensation fra lokalplan 7.25 til opstilling af fast hegn
183. Vestergade 8 - Ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent samt højde og afstandsforhold
184. Endelig godkendelse af Lokalplan 7.27 "Lokalplan for et ferie/fritidsområde ved Koldkær Feriecenter"
185. Endelig godkendelse af Lokalplan 10.02 "Område til jordbrugsparceller i Holtet"
186. Skovrejsning i Ulsted og Gandrup
187. Arealoverførsel til Hals Metalsmelteri, Skovsgårdsvej 18
188. Beplantning ved Fjordvænget
189. Ansøgning om etablering af salgshytte v. Strandvejen
190. Samarbejdsforum Hals Havn.
191. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg
Punkter på lukket møde:
192. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - Lukket

  (Åben dagsorden) Referat af Teknisk Udvalgs møde d. 04.10.2006.doc (241 KB)
  Budgetopfølgningsrapport pr. 31.08 2006.pdf (254 KB)
  Forslag til godkendelse - Ravnskovvej 36.DOC (2580 KB)
  Skitser over trafikchikaner.pdf (540 KB)
  Økonomioverslag.pdf (43 KB)
  Aalborg Kommune - Bem. til vandforsyningsplan - vedtaget at sammenlægningsudvalget.pdf (56 KB)
  Notat - forvaltningens kommentarer til Aalborg Kommunes bemærkninger.DOC (86 KB)
  Kortbilag - Brendelsig 11.pdf (1096 KB)
  Kortbilag - Skovsgårdsvej 52.pdf (715 KB)
  Kortbilag - Vestergade 8.pdf (1908 KB)
  Bemærkninger afleveret til Byrådsmødet d. 27.09.2006.pdf (48 KB)
  Ekstra klage lokalplan forslag 7.27.pdf (40 KB)
  Indsigelser - 7.27.pdf (1288 KB)
  Opsamling og forvaltningens bemærkninger til de nye indsigelser, LP7.27.doc (38 KB)
  Opsamling; indsigelser til lokalplan 7.27.doc (86 KB)
  Supplerende anke - forslag til lokalplan 7.27.pdf (167 KB)
  Supplerende indsigelse, klage over lokalplanforslag 7.27 Koldkær.pdf (663 KB)
  Vedr. VS Åbent brev om Koldkær Feriecenter.pdf (58 KB)
  Indsigelse mod lokalplanforslag 10.02.pdf (14 KB)
  Bilag - projekt for Skovrejsning i Ulsted og Gandrup.pdf (2043 KB)
  Matr. nr. 2ae og 80 b Hals by, Hals.tif (132 KB)
  Beplantninger på ejendommene Fjordvænget 3 og 5, Hals.tif (54 KB)
  Kortbilag - Fjordvænget.pdf (427 KB)
  Udsigtsareal Sølytvej 14, Hals.pdf (177 KB)
  ansøgning om tilladelse til at sælge jordbær - Strandvejen 28.tif (53 KB)
  Referat af møde i samarbejdsforummet den 13.06.2006.doc (86 KB)
  Byggesager til efterretning 28.08.2006 - 26.09.2006.doc (27 KB)
  Referat af møde med jagtforeningerne den 23.05.2006.doc (88 KB)
  Notat - forvaltningens kommentaerer til V. Hassing Vandværks bemærkning.doc (86 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 5. oktober 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |