Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 5. april 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 5. april 2006


Punkter på åbent møde:
54. Støjsag
55. Anlægsregnskab for byforskønnelse i Vester Hassing
56. Fortovsarbejder 2006 - nyanlæg
57. Fortovsarbejder 2006 -nyanlæg
58. Byforskønnelse Gandrup
59. Ulsted byforskønnelse
60. Forslag til regionplantillæg nr. 165 med tilhørende VVM-redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse
61. Privatisering af kommunale vandløb
62. Regnskab 2005 - Teknisk Udvalg
63. Ansøgning om lovliggørelse af sommerhus og carport - Hedevej 4
64. Midtergade 36 - Ansøgning om dispensation i forbindelse med til- og ombygning samt forhold til ny bevarende loklalplan
65. Ansøgning om at få del af matr. nr.233 a (skiveren) sammenlagt med matr. nr. 1ct, 1 bi og 1 am Hals by, Hals
66. Ansøgning om tilladelse til afholdelse maf Landsbyrock på areal ved genbrugspladsen i Vester Hassing
67. Nyt vejnavn i forbindelse med byggemodning af delområde af lokalplan 2.10
68. Ansøgning om dispensation for loftshøjde i ny gildesal på 1. sal
69. Kystvejen 31 - Ansøgning om dispensation for etageantal, hus med høj kælder
70. Forslag til Lokalplan 2.20
71. Forslag til lokalplan 4.16
72. Forslag til Lokalplan 4.15
73. Forslag til Lokalplan 4.14
74. Forslag til Lokalplan 5.42
75. Lokalplan 10.02 "Jordbrugsparceller i Holtet"
76. Endelig godkendelse af Lokalplan 3.23 "Boligområde v. Bregade, Ganddrup"
77. Køreplaner 2007/2008
78. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Punkter på lukket møde:
79. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
80. Politianmeldelse

  (Åben dagsorden-Odeum) Referat af Teknisk Udvalgs møde d. 05.04.2006.doc (290 KB)
  Oprids af hændelsesforløb - notat - støjsag - version 2.DOC (42 KB)
  Anlægsregnskab for byforskønnelse i Vester Hassing.pdf (174 KB)
  Brev fra Borgergruppen for lokalsamfundet Gandrup dateret 20.01.2006.pdf (123 KB)
  Principtegning af fortovs-tværsnit.pdf (83 KB)
  Klage over privatisering af vandløb nr. 87.pdf (571 KB)
  Privatisering af vandløb nr. 42.pdf (1204 KB)
  Prvatisering af vandløb nr. 87.pdf (96 KB)
  Regnskabemærkninger - Teknisk Udvalg.pdf (522 KB)
  Billeder af somemrhus - Hedevej 4.pdf (1420 KB)
  Brev ansøger fra ejer - Hedevej 4.pdf (127 KB)
  Bemærkninger fra naboen på Midtergade 36a, Hals.pdf (1061 KB)
  Kortbilag - Skiveren.pdf (463 KB)
  Lokalplan 2.20.pdf (663 KB)
  NT - høringsbrev.pdf (339 KB)
  Byggesager til efterretning.doc (100 KB)
  LANDZONESAGER.doc (24 KB)
  Møde med sammenslutningen.doc (58 KB)
  Lokalplan542.pdf (900 KB)
  Lokalplan542.pdf (2553 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 6. april 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |