Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 8. februar 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 8. februar 2006


Åbent møde:
23. Miljøgodkendelse for svineproduktionen ved Holtetvej 91
24. Byggemodning af areal vest for Teglvænget, lokalplan 3.21
25. Havnen 1- Ansøgning om dispensation for handicapkrav
26. Ansøgning om dispensation for opstillet handicaprampe - Teglværksvej 6C
27. Ansøgning om dispensation - Møllestenen 30
28. Kystvejen 31 - Ansøgning om dispensation for etageantal, hus med høj kælder
29. Ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent - Idrætsalle 6
30. Ansøgning om dispensation for overskridelse af bebyggelsesprocent - Erantisvej 4
31. Ansøgning om lovliggørelse af sommerhus og carport - Hedevej 4
32. Behandling af forslag til Kommuneplantillæg nr. 74 for Hals Nord
33. Forslag til ny lokalplan 5.40, Hals Nord
34. Lokalplanforslag nr. 5.41 for et område til offenligt formål ved Skiveren, Hals Nord
35. Forslag til udstykningsplan, matr. nr. 21a Vester Hassing By, Vester Hassing
36. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Lukket møde:
37. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde

  (Åben dagsorden) Referat af Teknisk Udvalgs møde d. 08.02.2006.doc (192 KB)
  Miljøgodkendelse Holtetvej 91.doc (319 KB)
  Notat - Niras - Teglvænget.pdf (134 KB)
  Brev til Jens Højer fra Svenstrupgaard.pdf (21 KB)
  Oplæg til kommuneplantillæg nr. 74 for -Hals Nordpdf.pdf (1237 KB)
  Forslag til Lokalplan 5.40 Hals Nord.pdf (2040 KB)
  Forslag til Lokalplan 5.41 Hals Nord.pdf (1071 KB)
  Boligområde sydøst for kirken.pdf (675 KB)
  V. Hassing kirke.pdf (500 KB)
  Rettelsesblad - boligområde.pdf (27 KB)
  Byggesager til efterretning.doc (72 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (6 KB)
  Kystvejen 31.doc (29 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 9. februar 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |