Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 8. marts 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 8. marts 2006


Punkter på åbent møde:
38. Rammer for plandelen af Vandforsyningsplan
39. Ansøgning om udsættelse af fristen for etablering af nedsivningsanlæg
40. Miljøafdelingens tilsynsberetning for 2005
41. Udstykningsplan for boligområde v. Skovhusvej, V. Hassing
42. Udstykningsplan for ejendommen Kystvejen 20 ? Døvblindes Feriecenter
43. Udstykning af naturparcel ved Koldkær Feriecenter
44. Boligprojekt v. Nørregade Hou, rammeområde 6Bo5
45. Industrivej 20 - Ansøgning om dispensation til etablering af elvarme
46. Teglværksvej 35 - Ansøgning om dispensation fra lokalplan 3.13
47. Kystvejen 31- Ansøgning dispensation for etageantal
48. Havnegade 22 -28 Nedlægning af § 14 forbud i forbindelse med ansøgning om nedrivning
49. Korsholm 93 - ansøgning om dispensation for vejbygelinie
50. Fortovsarbejder 2006 - nyanlæg
51. Ansøgning om ekstra taxibevilling
52. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Punkter på lukket møde:
53. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde

  (Åben dagsorden) Referat af Teknisk Udvalgs møde d. 08.03.2006.doc (199 KB)
  Vandværkernes forsyningsområde i Hals Kommune.pdf (1899 KB)
  Ny forsyningsstruktur.pdf (2438 KB)
  Ansøgning om udsættelse for etablering af nedsivninganlæg.pdf (42 KB)
  Tilsynsberetning 2005.pdf (384 KB)
  Matr. nr. 12g Hou by, Hals.pdf (359 KB)
  Udstykning af matr. nr. 49bø Hals by, Hals.pdf (242 KB)
  Byggeprojekt ved Nørregade i Hou.pdf (1706 KB)
  Brev fra Borgergruppen for lokalsamfundet Gandrup dateret 20.01.2006.pdf (126 KB)
  Byggesager til efterretning.doc (72 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (6 KB)
  Reno-Nord - referat.pdf (904 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 9. marts 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |