Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat af møde i Teknisk Udvalg den 9. august 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde i Teknisk Udvalg den 9. august 2006


INDHOLDSFORTEGNELSE

Punkter på åbent møde:
126. Endelig godkendelse af miljøgodkendelsen for Holtetvej 91
127. Udbetaling af miljøstøtte i 2005
128. Ansøgning om rørlægning af privat vandløb ved matrikel 6f, Stae by,Vester Hassing
129. Støjsag Hedegårdsvej 22 - Afgørelse
130. Leopardvej 6 - ansøgning om dispensation for sidehøjde på sommerhus
131. Lyngtoftegård 12 - Ansøgning om dispensation for tinglyst vejbyggelinie
132. Solparken 3 - Ansøgning om dispensation fra bestemmelser i lokalplan 6.17
133. Forslag til Regionplantillæg nr. 198 for vindmølleplanlægning i Nordjyllands Amt
134. 2. Behandling af forslag til Helhedsplan for Hals Nord - Kommuneplantillæg nr. 74
135. Endelig godkendelse af Lokalplan 5.42 "Bevarende lokalplan for Hals Midtby"
136. Endelig godkendelse af Lokalplan 2.20 "Boligområde ved kirken, V. Hassing"
137. Endelig godkendelse af Lokalplan 4.14 "Område til boligformål v. Købmagergade, Ulsted"
138. Endelig godkendelse af Lokalplan 4.15 "Område til boligformål v. Nørtoftvej, Ulsted"
139. Endelig godkendelse af Lokalplan 4.16 "Område til boligformål v. Houvej, Ulsted"
140. Forslag til Lokalplan 2.21 "Boligområde ved Irisvej og Skovhusvej, V. Hassing"
141. Forslag til Lokalplan 2.22 "Område til idrætsformål i Vester Hassing"
142. Dispensation fra Lokalplan 2.12 til etablering af Multihus i V. Hassing
143. Forslag til Lokalplan 3.24 "Erhvervsområde ved Teglværket, Gandrup"
144. Godkendelse af projekt for Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 5.40
145. Landzoneansøgning om lastbilparkering, Købmagergade
146. Etablering af ekstra bolig, Halsvej 289
147. Plankeværk på Nordmandshage/Korsholm 1
148. Sti ved Lagunen Camping
149. Tillæg til spildevandsplan 2002 - 2013.
150. Byggemodning af lokalplanområde 5.40 "Område til boligformål nordvest for Hals".
151. Sti mellem vestervang og Grønnegade
152. trafiksikkerhedsmidler 2006
153. Samarbejdsforum Hals Havn.
154. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg
Punkter på lukket møde:
155. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket

  Bemærkninger fra rådgiver til Miljøgodkendelse Holtetvej 91.doc (33 KB)
  endelig miljøgodkendelse.DOC (346 KB)
  Opgørelse modtaget med revisionspåtegning.pdf (41 KB)
  Bemærkininger til rørlagt vandløb.doc (21 KB)
  Oversigtskort.pdf (62 KB)
  Udtalelse om rørlægning på ejendommen matr.nr.6f, Stae By, Vester Hassing fra Nordjyllands Amt.doc (78 KB)
  Forvaltningens kommentarer til redegørelsen fremsendt af klager den 25.04.06.DOC (31 KB)
  Statsamtets udtalelse om inhabilitet.tif (396 KB)
  Leopardvej 6.pdf (1553 KB)
  Bilag til Lyngtoftegård 12.pdf (953 KB)
  Bilag til Solparken 3.pdf (1743 KB)
  Indsigelser - bilag til møder.pdf (4725 KB)
  Notat vedr. behandling af indsigelser til forslag til Helhedsplan for Hals Nord - Kommuneplantillæg (37 KB)
  Indsigelser Lokalplan 5.42.pdf (498 KB)
  Opsamling på indsigelser lokalplan 5.42.DOC (65 KB)
  Indsigelser lokalplan 2.20.pdf (133 KB)
  Indsigelser lokalplan 4.16.pdf (803 KB)
  Forslag til lokalplan 2.21.pdf (6310 KB)
  Forslag til lokalplan 2.22.pdf (1546 KB)
  Modelfoto - Multihus.pdf (135 KB)
  Bemærkninger til landzonetilladelser - Købmagergade.tif (93 KB)
  Kortbilag.pdf (333 KB)
  Ansøgninger og tegninger.pdf (50 KB)
  Påbud - Korsholm 1.tif (193 KB)
  Varsling om påbud.doc (27 KB)
  Revideret overslag.doc (43 KB)
  Oversigtskort.pdf (62 KB)
  Referat af møde i samarbejdsforummet den 13.06.2006.doc (86 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (155 KB)
  Referat af møde med jagtforeningerne den 23.05.2006.doc (88 KB)
  09082006 referat TU åbent.DOC (312 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 11. august 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |