Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 9. februar 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 9. februar 2005


INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE
24 Ansøgning om dispensation for bebygelsesprocent og overskridelse af det skrå højdegrænseplan - Birkevej 7, Hals
25. V. Hassing detailkloak 2005
26 Renovering af Springvandspladsen, V. Hassing
27 Manglende fortov, skiltning med nedsat hastighed/børn i området ved den nye børnehave i Hals
28 Ændring af regulativet
29 Initiativer under "pulje til fremme af genbrug" under Affaldsplanen
30 Principiel drøftelse af mulighed for husbåde i Hals Havn
31 Endelig godkendelse af Lokalplan 10.01 "Offentlige formål i Holtet; idrætsanlæg m.m."
32 Forslag til Lokalplan 5,39 "Boligområde v. Kongensgade, Hals"
33 Forespørgsel om ændring af erhvervsgrunde i V. Hassing
34 Regionplantillæg nr. 171 med tilhørende VVM-redegørelse - udbygning af eksisterende 400 kV-masterække mellem Nordjyllandsværket og transformatorstationen ved V. Hassing
35 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde.


INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE
36 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
37 Beslutning om politianmeldelse
38 Delegation  Referat for møde den 09.02.2005-åbent.pdf (60 KB)
  V. Hassing detailkloak 2005.pdf (68 KB)
  Niras.pdf (167 KB)
  Springvandspladsen.pdf (269 KB)
  Finansering V. Hassing.pdf (207 KB)
  Renovering.pdf (277 KB)
  Niras.pdf (167 KB)
  Rosenvænget.pdf (672 KB)
  Situationsplan.pdf (598 KB)
  Forældrebestyrelse.pdf (544 KB)
  Ændret regulativ.pdf (26 KB)
  Husbåde.pdf (1846 KB)
  Naboer - 10.01.pdf (133 KB)
  Idrætsforening 10.01.pdf (102 KB)
  Erhvervsjord V. Hassing.pdf (168 KB)
  Udvidelse af produktion.pdf (275 KB)
  Referat - Naturfredningensforeningen.pdf (509 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (8 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (7 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 10. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |