Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde i Teknisk Udvalg den 9. marts 2005

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde i Teknisk Udvalg den 9. marts 2005


INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE
40 Fortovsarbejde 2005
41 Ansøgning om lovliggørelse af udnyttet tagetage - Bisnapvej 11, Hals
42 Ansøgning om dispensation fra BR-S 98 i forbindelse med opførelse af et redskabsskur på 40 m2 - Havblink 1, Hou
43 Ansøgning om dispensation fra lokalplan - Th. Winthersvej 43, Hals
44 Ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt nr. for Hou by i forbindelse med opførelse af tilbygning til restauration- Syrenvej 2
45 Ansøgning om etablering af bilsynshals - Jyllensgade 10
46 Ændring af regulativet
47 Behandling af Tilsynsberetning 2004
48 Projekt på Koldkær Feriecenter, Portlandsvej 31
49 Ansøgninger fra Gandrup og Omegns Borgerforening vedr. kommunal støtte og Leader+støtte til etablering af projektet naturparken "Teglværkssøerne"
50 Forslag til Lokalplan 6.28 "Hou Havn"
51 Forslag til Lokalplan 1.16 "Område til erhvervsformål, Nørengen 39; vognmandsforretning"
52 Endelig godkendelse af Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk"
53 Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af nyt stuehus og driftsbygninger, Nørreskovvej 33
54 Landzonetilladelse til eks. entreprenørvirksomhed (udvidelse og etablering af kontor). Halsvej 190
55 Takster for taxikørsel i 2005
56 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE
57 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde
INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE TILLÆGSDAGSORDEN
58 Flisning i sommerhusområdet 2005

  Referat for møde den 09.03.2005 - åbent.pdf (75 KB)
  Tilstandsvurdering af Fortove 2005.pdf (776 KB)
  Kortbilag - Bisnaprvej 11.pdf (564 KB)
  Havblink 1.pdf (909 KB)
  Th. Winthersvej 43.pdf (2288 KB)
  Syrenvej 2.pdf (1349 KB)
  Ændret regulativ.pdf (26 KB)
  Tilsynsberetning 2004.pdf (405 KB)
  Koldkær_høringssvar.pdf (994 KB)
  Koldkær_Bilag3.pdf (276 KB)
  Koldkær_tegninger.pdf (1616 KB)
  Koldkær_deklaration.pdf (14 KB)
  Redegørelse Teglværkssøerne.pdf (575 KB)
  LP413_indsigelse.pdf (10 KB)
  Nørreskoven_facader.pdf (3507 KB)
  Nørreskoven_situationsplan.pdf (1231 KB)
  Halsvej190_kortbilag.pdf (3346 KB)
  Halsvej190_klage.pdf (210 KB)
  Arbejdsgruppen.pdf (393 KB)
  Indstilling 11.02.2005.pdf (824 KB)
  Hjørring Kommune.pdf (228 KB)
  Takster 2004.pdf (6 KB)
  Hals Centralrenseanlæg.pdf (663 KB)
  Referat - sammenslutningen.pdf (14 KB)
  skiltning.pdf (5 KB)
  Byggesager til efterretning.pdf (8 KB)
  LANDZONESAGER.pdf (6 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 10. marts 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |