Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde Teknisk Udvalg den 3. maj 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde Teknisk Udvalg den 3. maj 2006


Punkter på åbent møde:
81. Ansøgning om dispensation for afstand fra gyllebeholder til naboskel, Sønderskovvej 208
82. Forslag til Vandforsyningsplan 2006 - 2018
83. Ansøgning om forlængelse af dispensation for loftshøjde i tidligere AF-kontor - Borgergade 39
84. Havnen 16 - Opstilling af telt på fællesarel ved torv på havnen
85. Ansøgning om dispensation for stråtags afstand mellem bygninger og naboskel - Houvej 50
86. Ansøgning om dispensation for afstand mellem bygninger med stråtag - Sønderskovvej 126
87. Renovering af fortove - 2006
88. Kloakrenovering i Gl. Kongevej
89. Fortovsarbejder 2006 - nyanlæg
90. Gandrup Byforskønnelse - Licitationsresultat
91. Ulsted byforskønnelse - Licitationsresultat
92. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 5.20, Hals Metalsmelteri
93. Kystfriluftslivet ved Limfjorden
94. Ansøgning om etablering af butik, Færgevej 4
95. Jordvold på Portlandsvej
96. Skovrejsning
97. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - åbent møde
Punkter på lukket møde:
98. Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde

  (Åben dagsorden-Odeum) Referat af Teknisk Udvalgs møde d. 03.05.2006.doc (220 KB)
  Indskannet kort - Sønderskovvej 208.pdf (41 KB)
  Indskannet oversigtskort - Sønderskovvej 208.pdf (817 KB)
  Resume af vandforsyningsplan 2006-2018.DOC (1508 KB)
  Notat - stadeplads på Hals Havn.doc (25 KB)
  Vurdering af fortovenes standard år 2005.pdf (861 KB)
  Nye fortovsarbejder i Hals Kommune i 2006.pdf (198 KB)
  Notat fra Niras - Byforskønnelse i Gandrup, etape 1, 2006.pdf (46 KB)
  Notat fra Niras - Byforskønnelse i Ulsted, etape 1, 2006.pdf (173 KB)
  Ansøgning om dispensation f.pdf (122 KB)
  Ansøgning om etablering af butik - Færgevej 4.pdf (38 KB)
  Negativliste.pdf (19 KB)
  Billeder fra tilsyn 21.11.pdf (353 KB)
  Kortbilag - skovrejsning.pdf (226 KB)
  Bestyrelsesmøde Reno-Nord den 30.03.2006.pdf (132 KB)
  Byggesager til efterretning.doc (102 KB)
  Kontrol med udledning fra Hals Centralrenseanlæg.pdf (121 KB)
  LANDZONESAGER.doc (24 KB)
  Møde i Mokana - 29.03.2006.pdf (164 KB)

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 4. maj 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |