Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Forslag Kommuneplanrammer 10La2

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 10La2 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Holtet 
Myndighed Hals Kommune 
Anvendelse generel blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik landsbyområde 
Supplerende underopdeling Landsby Holtet 
Maksimalt antal etager
Maksimal højde 8.5 
Beskrivelse af området Holtet er en afgrænset landsby. Området er og skal forblive i landzone. I Holtet kan rummes de funktioner, der ud over boliger, hører naturligt hjemme i en landsby.

Helårsbeboelser kan opføres i form af såvel tæt-lav som åben-lav boligbebyggelse. Endvidere kan der i landsbyens afgrænsning mod det åbne land - specielt mod nord - etableres "jordbrugsparceller". Ved Jordbrugsparceller forstås storparceller på op til 1 ha til fritids- eller hobbylandbrug. Parcellen består dels af et byggefelt svarende til en almindelig parcelhusgrund på 700-1.000 m2 (indenfor landsbyens afgrænsning) og dels et brugsareal (udenfor afgrænsningen), der kan benyttes til f.eks. gartneri, frugtavl, ikke erhvervsmæssigt husdyrhold m.v.

Endelig kan der i Holtet placeres eller etableres de typer af mindre erhverv, småbutikker, servicevirksomheder m.v., som efter byrådets skøn ikke ændrer områdets karakter af landsby. 
Max bebyggelsesprocent åben-lav 25 
Plannavn Afgrænset landsby, Holtet 
Max bebyggelsesprocent tæt-lav 35 
Friarealkrav boliger Mindst 10 % af områder med boligbebyggelse skal sikres anvendt til større samlede friarealer. 
Max bebyggelsesprocent Ved jordbrugsparceller skal bebyggelsesprocenten beregnes på arealet indenfor landsbyens afgrænsning. Hvor der er store arealer udenfor afgrænsningen, kan byrådet give tilladelse til en bebyggelsesprocent på op til 50. 

Status: I forslag

Høringsperioden:
17. maj 2006

12. juli 2006

 

Vedtaget:Send en indsigelse til planforslaget eller deltag i debatten. Klik her

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 8. maj 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |