Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 11La1

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 11La1 
Vedtagelsesdato 10. december 2004 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Gåser 
Myndighed Hals Kommune 
Anvendelse generel blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik landsbyområde 
Supplerende underopdeling Landsby Gåser 
Maksimalt antal etager 1½ 
Maksimal højde 8.5 
Beskrivelse af området Gåser er en afgrænset landsby. Området er og skal forblive i landzone. I Gåser kan rummes de funktioner, der ud over boliger, hører naturligt hjemme i en landsby.

Helårsbeboelser kan opføres i form af såvel tæt-lav som åben-lav boligbebyggelse. Endvidere kan der i landsbyens afgrænsning mod det åbne land - specielt mod nord - etableres "jordbrugsparceller". Ved Jordbrugsparceller forstås storparceller på op til 1 ha til fritids- eller hobbylandbrug. Parcellen består dels af et byggefelt svarende til en almindelig parcelhusgrund på 700-1.000 m2 (indenfor landsbyens afgrænsning) og dels et brugsareal (udenfor afgrænsningen), der kan benyttes til f.eks. gartneri, frugtavl, ikke erhvervsmæssigt husdyrhold m.v.

Endelig kan der i Gåser placeres eller etableres de typer af mindre erhverv, småbutikker, servicevirksomheder m.v., som efter byrådets skøn ikke ændrer områdets karakter af landsby. 
Max bebyggelsesprocent åben-lav 25 
Plannavn Afgrænset landsby, Gåser 
Max bebyggelsesprocent tæt-lav 35 
Friarealkrav boliger Mindst 10 % af områder med boligbebyggelse skal sikres anvendt til større samlede friarealer. 
Max bebyggelsesprocent Ved jordbrugsparceller skal bebyggelsesprocenten beregnes på arealet indenfor landsbyens afgrænsning. Hvor der er store arealer udenfor afgrænsningen, kan byrådet give tilladelse til en bebyggelsesprocent på op til 50. 

Status: Vedtaget

Høringsperioden:
29. oktober 2003

7. januar 2004

 

Vedtaget:

10. december 2004

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |