Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 2Ce1

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 2Ce1 
Vedtagelsesdato 10. december 2004 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt V. Hassing/Stae 
Myndighed Hals Kommune 
Anvendelse generel centerområde 
Maksimalt antal etager 2½ 
Maksimal højde 0.0 
Beskrivelse af området Centerområde, der kan anvendes til centerfunktioner som butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder, parkering, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikker samt boligbebyggelse og offentlige formål.

Området tildeles rollen som byens kerne. Indenfor området vil kunne etableres større og mindre butikker, arbejdende værksteder med tilhørende salg, servicefunktioner med publikumssøgning, restauranter, Café, samlingslokaler m.v..
Strategien om ?Tivolieffekten? skal gælde for området, der skal rumme så mange forskellige funktioner som muligt, så der kan dannes et spændende og oplevelsesrigt område.

For at sikre områdets rolle i bystrykturen må stueetagen i en række bygninger og ejendomme ikke anvendes til boligformål (klik for at se hvilke: butikker_V.Hassing.jpg). Det betyder f.eks., at en tom butik ikke kan ombygges til bolig, men fortsat skal anvendes til forretningsvirksomhed eller erhverv. Dog kan byrådet dispensere herfra, såfremt det overfor byrådet kan dokumenteres, at det ikke er muligt at afhænde eller udleje den tomme butik/lokale til anden side. Eksisterende boliger i stueetagen vil fortsat kunne eksistere, men hvis de en dag overgår til erhverv, vil de ikke kunne blive til boliger igen.

For at fastholde en sammenhængende facadestruktur gennem Vester Hassing by må der langs Halsvej på strækningen mellem Hækken og Drosselvej ikke fortages bebyggelse, der strider mod eksisterende facademønster, hvilket bl.a. betyder, at der ikke kan gives tilladelse til nybygning, der placeres tilbagetrukket i forhold til øvrigt byggeri. 
Plannavn Centerområdet 
Max bebyggelsesprocent boligformål 35 
Max bebyggelsesprocent centerformål 60 
P-pladskrav Der skal indrettes mindst én parkeringsplads pr. 100 m2 boligareal, én parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal samt én parkeringsplads pr. 25 m2 salgs- eller serviceareal. 

Status: Vedtaget

Høringsperioden:
29. oktober 2003

7. januar 2004

 

Vedtaget:

10. december 2004

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |