Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 3Erh5

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 3Erh5 
Vedtagelsesdato 20. februar 2001 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Plandistrikt Gandrup 
Myndighed Hals Kommune 
Bemærkning Områderne må kun anvendes til egentlig erhvervsformål. Der må kun indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: større industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, garageanlæg, transportvirksomhed og engroshandel.
Området må endvidere anvendes til kontor- og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.
Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området.
I erhvervsområderne kan tillades mindre butikker med salg af virksomhedens egne produkter. En sådan butik må max. have et bruttoetageareal på 200 m2. 
Anvendelse generel erhvervsområde 
Anvendelse specifik industri, miljøklasse max 5 
Maksimal højde 8.5 
Udvidet højde 12,5 
Beskrivelse af området I Gandrup er der udlagt ovenstående områder til industri. Områder 3Erh5 og 6 erstattes af område 3Erh8 
Plannavn Område til erhvervsformål 
P-pladskrav 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervareal 
Max bebyggelsesprocent erhverv 40 

Status: Slettet

Høringsperioden:
13. februar 2003

13. februar 2003

 

Vedtaget:

20. februar 2001

Send en indsigelse til planforslaget eller deltag i debatten. Klik her

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 31. januar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |