Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 5Be1

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 5Be1 
Vedtagelsesdato 31. august 2006 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hals 
Myndighed Hals Kommune 
Anvendelse generel blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik boliger og serviceerhverv 
Maksimalt antal etager 2½ 
Maksimal højde 10 
Beskrivelse af området Området tildeles rollen som service- og boligområde. Anvendelsen fastlægges til service- og boligformål (Servicevirksomhed, offentlige formål, liberale erhverv, parkering, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed og boliger.)

Der må accepteres en vis trafikintensitet på Østergade, Specielt i sommermånederne. Området er velegnet til funktioner, der kræver rimelig til god trafiktilgængelighed. Området er ikke egnet til mindre butikker, idet der må regnes med standsningsforbud på dele af Østergade. Der vil blive stillet krav om parkering på egen grund til evt. nye funktioner.

Der vil ikke blive stillet særlige krav til bygningsudformning, men af hensyn til helhedsvirkningen opfordres der til at udforme ny bebyggelse under hensynstagen til de tilgrænsende historiske bymiljøer, da området for mange er det første og måske eneste indtryk af Hals by. Byrådet vil kunne modsætte sig bebyggelse og ændringer, der ikke tager sådanne hensyn.

Der stilles ret strenge krav til etablering af parkering på egen grund på grund af trafikforholdene på Østergade. Er det ikke muligt at etablere det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund, vil der kunne foretages indbetaling til den kommunale parkeringsfond. 
Max bebyggelsesprocent åben-lav 35 
Bevaringshensyn Friarealkrav: min 50% ved boliger og 25% ved erhverv - af grundens areal 
Plannavn Østergadeområdet, Service- og Boligområde 
P-pladskrav 1 p-plads pr. 100 m2 bolig-/ 50 m2 erhvervareal 
Max bebyggelsesprocent serviceformål 60 

Status: Vedtaget

Høringsperioden:
17. maj 2006

24. juli 2006

 

Vedtaget:

31. august 2006

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |