Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 5Bo1

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 5Bo1 
Vedtagelsesdato 10. december 2004 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hals 
Myndighed Hals Kommune 
Anvendelse generel boligområde 
Anvendelse specifik åben/lav 
Anvendelse underopdeling blandet med tæt/lav 
Maksimalt antal etager 1½ 
Maksimal højde 8.5 
Beskrivelse af området Området er et blandet boligområde, der udgøres af ældre og enkelte nyere boligbebyggelser. I området findes stadig uregelmæssigt fortløbende gader med spændende og oplevelsesrige gaderum. En del huse ligger fortsat med facaden i gadelinien.

Området tildeles rollen som boligområde med åben/lav og tildeles tæt/lav bebyggelse, hvor der enkelte steder vil være mulighed for en boligmæssig fortætning ved sammenlægning af større, ældre villagrunde. Området rummer en række deciderede bevaringsinteresser knyttet til gadeforløb og bygningers placering.
Der bør ved til- og ombygninger i området "holdes hånd over" gadeforløb og bevaringsværdige gaderum.
Ny bebyggelse vil kunne tillades opført i gadelinie og i visse områder tillige i skel mod nabo (gensidigt).

Inden der kan fortages en fortætning, skal hele området vurderes, og de samlede muligheder for fortætning skal klarlægges.
Ved en detaljeret planlægning af et område vil kravet til en grunds mindstestørrelse kunne nedsættes, ligesom der vil kunne opnås en højere bebyggelsesprocent. Sådanne bestemmelser skal dog indarbejdes i en lokalplan.

Der skal være mulighed for privat og offentlig boligforbedring inden for området. 
Max bebyggelsesprocent åben-lav 25 
P-pladskrav åben-lav
P-pladskrav tæt-lav 1½ 
Bevaringshensyn Arealanvendelsen, bebyggelsens udformning og vejsystemet fastsættes i overensstemmelse med en nøjere planlægning for området, hvor der tages hensyn til beværingsværdige bygninger, kvarterer og gadebilleder i området. 
Plannavn Blandede bolig- og villakvarterer vest 
Max bebyggelsesprocent tæt-lav 35 
Friarealkrav boliger Mindst 10 % af områder med boligbebyggelse skal sikres anvendt til større samlede friarealer. 

Status: Vedtaget

Høringsperioden:
29. oktober 2003

7. januar 2004

 

Vedtaget:

10. december 2004

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |