Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 5Bo6

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 5Bo6 
Vedtagelsesdato 10. december 2004 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hals 
Myndighed Hals Kommune 
Anvendelse generel boligområde 
Anvendelse specifik åben/lav 
Anvendelse underopdeling blandet med tæt/lav 
Maksimalt antal etager 1½ 
Maksimal højde 8.5 
Beskrivelse af området Området udgøres af fortrinsvis ældre parcelhuse i udstykninger med lige villaveje, der skærer hinanden i 4-benede vejkryds. Flere steder forekommer der grunde, der er specielle ved, at der er "åbne bagsider" på de udstykkede parceller. Størrelsen på grundene i området varierer meget.
I de ældste dele af området er der gennemført en trafiksanering med bl.a. hastigheds- dæmpende foranstaltninger i kørebanen ved vejkryds o. lign.. En yderligere trafiksanering eksempelvis med ændring af 4- benede kryds til 3-benede kryds vil være en mulige emner for en fremtidig planlægning.

Området tildeles rollen som boligområde med åben/lav og til dels tæt/lav bebyggelse, hvor der enkelte steder vil være mulighed for en boligmæssig fortætning ved sammenlægning af større, ældre villagrunde.
Ny bebyggelse vil kunne tillades opført i gadelinie og i visse områder tillige i skel mod nabo (gensidigt).

Inden der kan foretages en fortætning skal hele området vurderes og de samlede muligheder for fortætning skal klarlægges.
Ved en detaljeret planlægning af et område vil kravet til en grunds mindstestørrelse kunne nedsættes, ligesom der vil kunne opnås en højere bebyggelsesprocent. Sådanne bestemmelser skal dog indarbejdes i en lokalplan.

Der skal være mulighed for privat og offentlig boligforbedring inden for området.

Området er uden deciderede bevaringsinteresser, men ny bebyggelse skal i udformning og fremtræden styres af lokalplanbestemmelser. 
Max bebyggelsesprocent åben-lav 25 
P-pladskrav åben-lav
P-pladskrav tæt-lav 1½ 
Bevaringshensyn Tilpasning til off. Anlæg (Skansen) og omliggende bebyggelse. 
Plannavn Boligområder Lindevej - Østerled m.v. 
Max bebyggelsesprocent tæt-lav 35 
Friarealkrav Mindst 10 % af områder med boligbebyggelse skal sikres anvendt til større samlede friarealer. 
Friarealkrav boliger Mindst 10 % af områder med boligbebyggelse skal sikres anvendt til større samlede friarealer. 

Status: Vedtaget

Høringsperioden:
29. oktober 2003

7. januar 2004

 

Vedtaget:

10. december 2004

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |