Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 5Bo7

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 5Bo7 
Vedtagelsesdato 10. december 2004 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hals 
Myndighed Hals Kommune 
Bemærkning "Byggeskik i Hals by" 
Anvendelse generel boligområde 
Anvendelse specifik tæt/lav 
Anvendelse underopdeling blandet med åben/lav 
Maksimalt antal etager
Maksimal højde 8.5 
Beskrivelse af området Området tildeles rollen som ældre, selvgroet boligområde med udprægede bevaringsinteresser. Området har tidligere haft tilknytning til fiskerierhvervet.

Området skal videreføres og udvikles som typisk fjordby-område med fortrinsvis små lave huse og enkelte lidt større og højere huse. I dette område findes nogle ad de smukkeste og karakteristiske huse og gadeforløb i Hals. Elementer der kan danne forbillede for renovering og nybyggeri i Hals by. Byggeskikken med huse placeret i gadelinien eller med små forhaver søges bevaret.
Der skal være mulighed for privat og offentlig boligforbedring inden for området.

Større, fritliggende to- og flerfamiliehuse vil kunne erstattes af nye tætte bebyggelser i op til 2 etager, såfremt de udføres efter en samlet, af byrådet godkendt plan. (lokalplan)

Ved en detaljeret planlægning af et delområde vil kravet til en grunds mindstestørrelse kunne nedsættes, ligesom der vil kunne opnås en højere bebyggelsesprocent. Sådanne bestemmelser skal dog indarbejdes i en lokalplan.

For nyt byggeri og større ombygninger gælder " byggeskik i Hals by ". Området skal tilpasses byggemulighederne i det tilgrænsende område syd for. 
Max bebyggelsesprocent åben-lav 25 
Bevaringshensyn Arealanvendelsens, bebyggelsens udformning og vejsystemet fastsættes i overensstemmelse med en nøjere planlægning for området, hvor der tages hensyn til bevaringsværdige bygninger, kvarterer og gadebilleder i området. "Byggeskik i Hals by" vil blive gældende:

byggeskik i halsby.pdf (457 KB). 

Plannavn Fjordgadeområdet, blandet ældre boligområde 
Friarealkrav Mindst 10 % af områder med boligbebyggelse skal sikres anvendt til større samlede friarealer. 
P-pladskrav Der skal indrettes mindst én parkeringsplads pr. 100 m2 boligareal, én parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal samt én parkeringsplads pr. 25 m2 salgs- eller serviceareal. 
Max bebyggelsesprocent Max. 35 for området under et og max. 50 for den enkelte grund. 

Status: Vedtaget

Høringsperioden:
29. oktober 2003

7. januar 2004

 

Vedtaget:

10. december 2004

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |