Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 5Ce1

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 5Ce1 
Vedtagelsesdato 31. august 2006 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hals 
Myndighed Hals Kommune 
Anvendelse generel centerområde 
Maksimalt antal etager 2½ 
Maksimal højde 10.0 
Beskrivelse af området Området tildeles rollen som butiks- og centerområde og skal være og videreudvikles til "Byens handelsstrøg".
Inden for området vil kunne etableres større og mindre butikker, arbejdende værksteder med tilhørende salg, servicefunktioner med publikumssøgning, restauranter, mindre spisesteder, samlingslokaler m.v.
Strategien om "Tivolieffekten" skal gælde for området, der skal rumme så mange forskellige funktioner som muligt, så der kan dannes et spændende og oplevelsesrigt område.

For at sikre områdets rolle i bystrukturen må stueetagen i visse bygninger og ejendomme ikke anvendes til boligformål. (Se her hvilke: butikker_Hals.jpg) Det betyder f.eks. at en tom butik ikke kan ombygges til bolig, men fortsat skal anvendes til forretningsvirksomhed eller erhverv, dog kan byrådet dispensere herfra, når det overfor byrådet kan dokumenteres, at det ikke er muligt at afhænde eller udleje den tomme butik/lokale til anden side. Eksisterende boliger i stueetagen vil kunne fortsætte som sådan, men hvis de en dag overgår til erhverv, vil de ikke kunne blive til boliger igen.

Gadenettet er trafiksaneret og er velegnet til blandet færdsel på de svage trafikanters betingelser. Til opnåelse af en tilfredsstillende parkeringsdækning i bykernen vil kunne oprettes en "Parkeringsfond", så parkeringspladser, der ikke kunne etableres på den enkelte grund, kan etableres et andet sted i området.

Større butiksenheder vil kun kunne etableres, såfremt de tilpasses områdets bystruktur og vil kunne løse deres varetilbringningsproblemer på en for byen tilfredsstillende måde.

Området skal bevare karakteren af dansk småby/Limfjordsby. Det skal være målet at opretholde et passende antal boliger inden for området. 
Plannavn Midtergadeområdet - Torvet - Havnegade 
Friarealkrav Mindst 10 % af områder med boligbebyggelse skal sikres anvendt til større samlede friarealer. 
P-pladskrav 1 p-plads pr. bolig/ 50 m2 erhvervsareal (evt. Parkeringsfond) 
Max bebyggelsesprocent 80 

Status: Vedtaget

Høringsperioden:
17. maj 2006

24. juli 2006

 

Vedtaget:

31. august 2006

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |