Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 5Off3

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 5Off3 
Vedtagelsesdato 10. december 2004 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Området skal overføres til byzone ved lokalplan 
Plandistrikt Hals 
Myndighed Hals Kommune 
Anvendelse generel offentlige formål 
Anvendelse specifik kulturel institution 
Supplerende underopdeling Kirke, præstegård m.m. 
Maksimalt antal etager 2½ 
Maksimal højde 8.5 
Beskrivelse af området Området udgøres af Hals Kirke med tilhørende kirkegård, parkering m.v. samt nord for Strandvejen den tilhørende præstegård med konfirmandslokale.

Området udlægges ikke til yderligere bebyggelse i væsentlig grad, men naturlige eller nødvendige udvidelser af allerede eksisterende funktioner vil kunne finde sted.

 
Bevaringshensyn Området er omrattet af bevaringsinteresser i forhold til Kirken. I disse interesser indgår større træer og beplantninger i området samt oplevelse af kirkebygningen fra naboområderne, herunder fra det åbne land.

Som følge heraf skal lokalplanlægningen sikre, at der ikke opføres bebyggelse eller anlæg, der kan forhindre eller skæmme oplevelsen af Hals Kirke.
Hals Kirke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19, der ikke tillader bygningshøjder over 8,5 m. inden for en afstand af 300 m. fra kirken. 
Plannavn Off. formål, Kirke, Præstegård m.m. 
P-pladskrav Fastsættes af Hals Kommune ud fra et individuel vurdering 
Max bebyggelsesprocent Max. 25 for området under et og max 40 for et delområde. 

Status: Vedtaget

Høringsperioden:
29. oktober 2003

7. januar 2004

 

Vedtaget:

10. december 2004

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |