Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 7So2

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 7So2 
Vedtagelsesdato 10. december 2004 
Zonestatus Sommerhusområde 
Plandistrikt Sommerhusområdet 
Myndighed Hals Kommune 
Anvendelse generel sommerhusområde 
Maksimalt antal etager
Maksimal højde 6.5 
Beskrivelse af området Rammer for sommerhusområdet. De ikke udnyttede arealer i sommerhusområdet (restrummeligeheden) kan fortsat anvendes til sommerhusbebyggelse eller til rekreative friarealer. I forbindelse med nyudstykninger i sommerhusområdet skal der sikres et væsentligt omfang af friarealer.

Indenfor sommerhusområdet må der kun etableres privat service/detailhandel til områdets daglige forsyning. Nye ferie-/fritidsfaciliteter, der efter byrådets skøn er i overensstemmelse med intentionerne i Hals Kommunes turistpolitik, skal placeres i forbindelse med de udpegede aktivitetsknudepunkter. Ferie-/fritidsfaciliteter i mindre omfang kan dog placeres andre steder i sommerhusområdet, såfremt særlige hensyn taler derfor.

Ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i sommerhusområdet bør det sikres, at der indarbejdes egentlige kvalitetskrav og miljøkrav til det fremtidige sommerhusbyggeri.

For at sommerhusområdet ikke skal få karakter af parcelhusområde og sommerhusene ikke af parcelhuse er følgende fastlagt: Der må ikke opføres traditionelle kendte parcelhysbebyggelser i sommerhusområdet. Bebyggelsen skal have karakter af sommerhus/fritidshus.

Hegn i sommerhusområdet må alene opføres som levende hegn. Læskærme ved opholdsarealer i forbindelse med bebyggelsen kan dog tillades opført som raftehegn, plankeværk eller lignende.
Ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i sommerhusområdet bør det sikres, at der indarbejdes retningslinier og kvalitetskrav for beplantning i skel og beplantning i øvrigt.

De eksisterende grønne kiler i sommerhusområdet skal bevares.

Der skal sikres et sammenhængende stisystem i sommerhusområdet, der skal give en direkte og sikker adgang til stranden og til de grønne områder. Endvidere skal der sikres en nord/syd-gående sti-forbindelse fra Hou til Hals langs vandet, der også vil forbinde de udlagte aktivitetsknudepunkter.

Fremtidige lokalplaner, der udarbejdes for sommerhusbeboelse i sommerhusområdet, skal indeholde tvungen pligt til deltagelse i grundejerforening.

Områder, der danner varig grænse mod det åbne land eller stranden, skal afgrænses af en afskærmende beplantning, og der skal fastlægges afstandskrav til bebyggelse, således at bebyggelsen ikke fremtræder skæmmende i landskabet. 
Plannavn Sommerhusområde 
Max bebyggelsesprocent 10 
Udstyknings forhold Ingen grund må udstykkes med et mindre areal end 1250 m2, ved en samlet udstykning af et areal på min. 1 ha. Kan grunde udstykkes med et areal ned til 1050 m2, når der samtidig udlægges fælles friarealer svarende til 200 m2 pr. grund. 

Status: Vedtaget

Høringsperioden:
29. oktober 2003

7. januar 2004

 

Vedtaget:

10. december 2004

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |