Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Kommuneplanrammer 8Bo2

Selvbetjening | Links | Kontakt
Plannummer 8Bo2 
Vedtagelsesdato 10. december 2004 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Stae 
Myndighed Hals Kommune 
Bemærkning Området kan endvidere anvendes til offentlige formål samt mindre dagligvarebutikker eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne og uden, at området ændrer karakter af boligområde.
Endelig kan der etableres ?storparceller? i området, hvor der er mulighed for udvidet grad af urtehave, frugthave, husdyr m.v. 
Anvendelse generel boligområde 
Anvendelse specifik åben/lav 
Anvendelse underopdeling blandet med tæt/lav 
Maksimalt antal etager 1½ 
Maksimal højde 8.5 
Beskrivelse af området Dette område er den ældre bydel med flere fritliggende landejendomme. Området har en meget åben struktur, og der er stor mulighed for at udfylde området med udstykning af nye boligejendomme. Særligt kunne det være oplagt at anvende nogle af restarealerne til etablering af et område for ?storparceller?, hvor der i højere grad end i de traditionelle parcelhusområder er mulighed for at have store køkkenhaver, frugtplantager, husdyr m.v. Disse storparceller kunne udstykkes, så den bebyggede del af grunden ligger i byzone og den landlige del af grunden ligger i landzone. ?Storparcellerne? kan danne en bedre afrunding af byen mod øst og desuden medvirke til at skabe en grøn forbindelse mod Vester Hassing.

Den eksisterende landejendom ny Møllegård ved Mandelvej kunne være velegnet til at indrette som børneinstitution, som et alternativ til de kendte institutioner. Ejendommen ligger tæt ved hovedfærdsesåren for Vester Hassing- og Stae-området, og der er velegnede bygninger og udenomsarealer for en evt. landbørnehave.

I området ligger en af de 5 fællesjorde i Stae-området - ?den fælles sandgrav?. Sandgraven henligger i dag som et grønt område i byen. Såfremt den nuværende status som fællesjord og den nuværende anvendelse ændres skal det foregå i overensstemmelse med de generelle rammebestemmelser for området.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner indenfor området skal der ?tænkes grønt? i overensstemmelse med de overordnede intentioner om at indarbejde flere grønne områder i og omkring Vester Hassing og Stae. 
Max bebyggelsesprocent åben-lav 25 
Friarealkrav tæt-lav Mindst 10 % af områder med tæt-lav boligbebyggelse skal sikres anvendt til større samlede friarealer. 
Plannavn Boligområde øst 
Max bebyggelsesprocent tæt-lav 35 

Status: Vedtaget

Høringsperioden:
29. oktober 2003

7. januar 2004

 

Vedtaget:

10. december 2004

Overordnet tema for denne kommuneplanramme

Overordnet områdeplan

KLIK HER får at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. februar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |