Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Gandrup

Selvbetjening | Links | Kontakt

Overordnet fremtidsvision for Gandrup

 • Gandrup er sammen med Hals by kommunecenter i Hals Kommune.

 • Gandrup skal derfor fastholdes og videreudvikles som et levende lokalsamfund med centrale funktioner for hele kommunen.

Gandrup

1. Øster Hassing og Holtet - en del af "lokalsamfundet Gandrup"

Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold imellem bysamfundene Gandrup, Øster Hassing og Holtet.
Borgerne i Øster Hassing og Holtet er afhængige af den service og de tilbud, der findes i Gandrup. Omvendt er borgerne i Øster Hassing og Holtet med til at styrke bylivet i Gandrup. Endelig er Gandrupborgerne tilknyttet kirken i Øster Hassing, og mange deltager i foreningslivet i Holtet.

 • Øster Hassing og Holtet skal i den fremtidige planlægning opfattes som vigtige satellitter til hovedområdet Gandrup.

 • Forbindelsen - tilgængeligheden - imellem de tre byområder skal derfor vægtes højt i fremtiden.

2. Gandrup - en levende by

Gandrup rummer en række offentlige institutioner (Rådhuset, Skolen, Værestedet, Væksthuset, børnehaverne m.v.), der alle er centralt beliggende i byen. Sammen med et meget aktivt foreningsliv er institutionerne byens "puls", der giver byerne liv.

 • Den fremtidige planlægning for Gandrup-området skal i alle henseender underbygge en udvikling mod et aktivt og levende lokalsamfund.

3. Man skal være stolt af at bo i Gandrup

Gandrup er en by med mange kvaliteter. Det ved borgerne i Gandrup, men for byens fremtidige udvikling er det også vigtigt, at omverdenen bliver klar over det. Byens positive image skal tage udgangspunkt i borgerne.

 • Kvaliteterne skal sikres og udbygges, så borgerne ikke alene er glade for at bo i Gandrup - men også er villige til at signalere det overfor omverdenen.

4. Markering og synliggørelse af byernes kvaliteter

Gandrup skal på landkortet. Området har brug for et løft, der kan sikre en positiv befolknings- og erhvervsudvikling i fremtiden.

 • Som endnu et vigtigt led i opbygningen af et positivt image for Gandrup skal områdets kvaliteter og stoltheder (Teglværkssøerne, Teglværket, Bydammen i Gandrup, Bydammen i Ø. Hassing, Værestedet, "Gandrup havn", Rådhuset, Ø. Hassing Kirke, Ø. Hassing gammel kirkegård, m.v.) kvalitetsudvikles, markeres og synliggøres.

5. Det skal være attraktivt at bosætte sig i Gandrup - fordi

Gandrup har en central beliggenhed i forhold til Aalborg, Limfjorden, Kattegat, Dronninglund, rekreative områder m.v., dette i sig selv gør Gandrup til et attraktivt bosætningsområde. Af særlige kvaliteter, der ønskes fremhævet for i fremtiden at styrke denne position kan nævnes:

"Gandrup har plads til alle aldersgrupper"

Gandrup er et godt sted at blive gammel. Der er et væld af aktivitets-, service- og botilbud til specielt de gamle. Byen rummer også gode tilbud til børn og børnefamilier - børnehave, skole, SkoleFritidsOrdning, Ungdomsklub, fritidstilbud m.v.
For de unge og for den voksne del af befolkningen har Gandrup-området dog stort set ikke andre aktivitetsmuligheder end det sportsklubberne kan tilbyde. Byen mangler alternative aktivitetstilbud og -muligheder for specielt de unge (de 18-25 årige) samt tilbud og kulturelle/uformelle mødesteder for de voksne.

 • Den fremtidige planlægning for Gandrup-området skal sikre, at der skabes en variation i bomuligheder, aktivitesmuligheder, servicetilbud, m.v., der gør området attraktivt for alle aldersgrupper - børn, unge, familier, voksne og ældre.

Gandrup "Grønnere"
Borgerne i Gandrup prioriterer grønne tanker højt. Der skal værnes om miljøet og skabes flere grønne åndehuller i byen, for at sikre en positiv trivsel for såvel nuværende som fremtidige borgere i lokalsamfundet Gandrup.

 • I fremtiden skal der arbejdes for, at Gandrup får en grøn profil. Ordet "grøn" skal i denne sammenhæng opfattes bredt, så det rummer begreber lige fra grønne/rekreative områder til miljø, trivsel og kultur.

Gandrup skal være et trygt sted at bo
Gandrup er et overskueligt lokalsamfund med nærhed og lokalt sammenhold. At det er trygt og godt at leve og færdes i en by giver trivsel for borgerne.

 • Den fremtidige byudvikling i lokalsamfundet Gandrup skal foregå uden at gå på kompromis med de bærende værdier om tryghed og trivsel.

 • Det skal være trygt at bo i Gandrup, og det skal være trygt at færdes i Gandrup.

 • I den fremtidige planlægning for Gandrup-området prioriteres trafiksikkerhed højt.

6. Man skal kunne bo og arbejde i Gandrup

Lokalsamfundet Gandrup skal ikke udvikle sig til at være "soveby" for pendlere til Aalborg. Byens status som kommunecenter i Hals kommune indikerer, at det bør være muligt både at bo og arbejde i Gandrup.

 • I fremtiden skal der arbejdes for at skabe gunstige forhold for en positiv erhvervsudvikling i Gandrup-området.

Status: Vedtaget

 Bymodel Gandrup

- Fremtidsvision for Gandrup
- Byliv
   Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Gandrup.Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 21. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |