Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Gandrup Gandrup Bosætning

Selvbetjening | Links | Kontakt

Bosætning

En undersøgelse, som Nordjyllands amt har gennemført, viser, at Gandrup- området har haft en positiv befolkningsudvikling i det seneste årti. De ældre borgere bliver boende i de mindre lokalsamfund, og samtidig er der en tendens til, at børnefamilierne også prioriterer lokalsamfundenes kvaliteter som nærhed, lokalt engagement, aktivt foreningsliv, pasningsgaranti, natur m.v. meget højt i deres valg af bosætningssted.

Kvaliteterne i Gandrup-området skal synliggøres, og den positive udvikling fastholdes og styrkes. Der skal gøres en aktiv indsats, for at få nye borgere til at flytte til området.

Gandrup-området har plads til alle aldersgrupper, og det skal afspejle sig i et varieret udbud af boligtyper i området (parcelhuse, rækkehuse, dobbelthuse, lejligheder, m.v. - ejerboliger, lejerbolige og andelsboliger).

Et af perspektiverne for den fremtidige boligudbygning er, at opfylde det i de senere år hyppigere udtrykte ønske om at bo centralt i byen - i bynære, attraktive lejligheder eller mindre ejerboliger/andelsboliger (tæt-lav boligbebyggelse). En bolig-form, der ofte vælges af den yngre generation eller generationen, hvor børnene er fløjet fra reden, og der ikke længere er behov for de mange kvadratmetre og heller ikke kræfter til at vedligeholde hus og have.

Børnefamilierne efterspørger typisk de mere rummelige boliger med lidt mere bevægelsesmulighed - parcelhusene og de større byhuse - som ramme om familielivet. Stillegader med mulighed for leg og ophold samt nærhed og sikre stiforbindelser til skole og fritidstilbud er faktorer, der vægtes højt.

Endelig findes der et boligønske, som er opstået i de senere år - de såkaldte jordbrugsparceller, der fint kan integreres i de mindre landsbyer. Ved Jordbrugsparceller forstås storparceller på op til 1 ha til fritids- eller hobbylandbrug. Parcellen består dels af et byggefelt svarende til en almindelig parcelhusgrund på 700-1.000 m2 (i byzone) og dels et brugsareal (i landzone), der kan benyttes til f.eks. gartneri, frugtavl, ikke erhvervsmæssigt husdyrhold, tekniske eksperimenter eller blot udlægges til haver eller tilplantes med træer.

I Gandrup kan der tilbydes byggegrunde til både tæt/lav-boligbebyggelse og parcelhuse i området ved Nørlund i den nordlige del af byen. Disse grunde er særdeles velbeliggende, med få minutters gang til Rådhus og skole, købmand og kro, lægecenter og værested, i umiddelbar nærhed af busterminal og med let adgang til omfartsvejen til Aalborg og Hals. Når de grønne områder i forbindelse med Teglværkssøerne bliver udbygget, vil Nørlund Øst ligge i umiddelbar tilknytning til dette rekreative område.

Området nord for Stationsvej og vest for Kløvermarken er udpeget som den fremtidige udviklingsretning for tæt/lav-boligbebyggelse i Gandrup. Vejadgangen til området vil formodentlig blive fra Teglværksvej, men området har rige muligheder for direkte stiforbindelser til byens centrale funktioner. Den nære beliggenhed i forhold til indkøbsmuligheder og offentlige institutioner gør området attraktivt for tæt/lav-boligbebyggelse (rækkehuse, dobbelthuse m.v.).

Den fremtidige udviklingsretning for åben/lav-boligbebyggelse (parcelhuse) er planlagt øst for boligområdet Østervang. Her kan der skabes et spændende boligområde tæt ved de nærrekreative arealer ved Teglværkssøerne og med gode stiforbindelser til skole/institutioner og indkøbsmuligheder. Den fremtidige planlægning for området skal sikre, at det indrettes med stor vægt på "den grønne tankegang". Der skal indarbejdes grønne elementer og grønne oaser i udstykningen i tråd med de rekreative planer, der er beskrevet for området syd for Omfartsvejen under afsnittet om Rekreation og Livskvalitet.

I Øster Hassing og Holtet findes rummeligheden til nybyggeri i de småarealer, der er skabt indenfor afgrænsningen af de to landsbyer.


Klik her for at se de viste rammeområder
3Bo1
3Bo2
3Bo3
3Bo4
3Bo5

Status: Vedtaget

 Bymodel Gandrup

- Fremtidsvision for Gandrup
- Byliv
   Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Gandrup.Læs mere om kommunens overordnede politik for Bosætning

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 13. januar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |