Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Gandrup Gandrup Byliv

Selvbetjening | Links | Kontakt

Byliv

  • Bylivet i Gandrup er og skal fortsat være koncentreret omkring Borgergade og Bredgade.

Området, hvor Bredgade møder Borgergade (område A), defineres som Gandrups aktivitetscentrum. Her er en stor del af de aktivitetsskabende funktioner i byen (servicevirksomheder, Rådhus, skole, børnehaver, Værested m.v.) allerede samlet. Al fremtidig planlægning skal målrettes mod at understøtte områdets karakter af et centrum, hvor der er liv, og hvor det er rart at færdes og opholde sig.

De eksisterende butikker koncentrerer sig fortrinsvis omkring krydsene Borgergade/Aalborgvej og Stationsvej/Borgergade (område B). Disse områder fastholdes som handelsknudepunkter.

Via en hensigtsmæssig trafikstruktur for såvel den kørende trafik (røde pile) som for de bløde trafikanter (gule strækninger) skal det sikres, at handelsknudepunkterne kædes sammen med byens aktivitetscentrum, samt at der skabes en let tilgængelighed til disse områder.

Læs om emnet "centerformål", der indeholder en beskrivelse af, hvad der i fremtiden kan ske i den centrale del af Gandrup - i byens handels- og serviceområder. Læs også om emnet "offentlige formål", der indeholder en beskrivelse af, hvad der kan ske i byens offentlige områder ved skolen, børnehaverne, hallen, Værestedet, m.v.

Status: Vedtaget

 Bymodel Gandrup

- Fremtidsvision for Gandrup
- Byliv
   Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Gandrup.Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 23. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |