Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Gandrup Gandrup Erhverv

Selvbetjening | Links | Kontakt

Erhverv

  • Man skal kunne bo og arbejde i Gandrup.

  • I lokalsamfundet Gandrup, der er kommunecenter i Hals Kommune, skal der arbejdes for at skabe gunstige forhold for en positiv erhvervsudvikling.

Mulighederne for erhverslivet i Gandrup-området skal synliggøres, og der skal arbejdes for at sikre en positiv udvikling. Der skal gøres en aktiv indsats, for at få nye erhverv til at lokalisere sig i området.

Erhvervsområderne i Gandrup-området er alene placeret i Gandrup by. Områderne omfatter 2 industriområder og 4 blandede erhvervsområder.

Da Gandrup er kommunecenter i Hals Kommune må der placeres egentlige industriområder i byen, hvor der er mulighed for etablering af større industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, garageanlæg, transportvirksomhed og engroshandel.

Teglværket i den nordvestlige del af Gandrup ligger i et industriområde. De blandede erhvervsområder er beliggende ved Skivervej, Aalborgvej, Teglvænget og ved Poul Smeds Vej. Disse områder må anvendes til erhvervsformål, industri-/værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt til virksomheder eller anlæg, som ikke medfører særlige miljømæssige gener i form af støj, forurening og lugt. I områderne ved Aalborgvej og Poul Smeds vej er det muligt at opføre en bolig i forbindelse med erhvervet.

I områderne ved Teglvænget og ved Poul Smeds vej er enkelte ledige grunde tilbage. Udviklingsretningerne for nye erhvervsområder i Gandrup er mod vest - vest for de allerede udlagte områder.

Erhvervsområderne leverer arbejdspladser til byen og kommunen, men de bidrager ikke særligt til det almindelige liv i byen. Områderne er nærmest isoleret og afgrænset fra de øvrige byområder for ikke at genere med røg, støj og møg. Generelt bør erhvervsområderne dog udformes og indrettes, så de fremstår indbydende og opfattes som en del af byen, hvor man godt kan og må færdes.

Principperne med placering af erhvervsområderne i byens yderkant fastholdes, men området syd for Vester Hedens Vej slettet og tilbageføres til landbrugsjord, da området pga. særlige jordbundsforhold har vist sig ikke at være attraktivt for lokalisering af erhverv.

I stedet er der indarbejdet et alternativt erhvervsområde til industri umiddelbart nord for det eksisterende erhvervsområde v. Teglværket. Dette område ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser udlagt i Regionplanen. Sikring af grundvandsressourcen skal derfor have høj prioritet i den fremtidige detailplanlægning af området.

I de blandede erhvervsområder er der ikke mere ledigt erhvervsjord tilbage. Området ved Teglvænget udvides derfor mod vest for fortsat at kunne tilbyde nye potentielle erhvervsdrivende i Gandrup erhvervsjord af denne type.


Klik her for at se de viste rammeområder
3Erh1
3Erh2
3Erh3
3Erh4
3Erh7
3Erh8

Status: Vedtaget

 Bymodel Gandrup

- Fremtidsvision for Gandrup
- Byliv
   Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Gandrup.Læs mere om kommunens overordnede politik for Erhverv og arbejdsmarked
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 13. januar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |