Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Gandrup Gandrup Offentlige formål

Selvbetjening | Links | Kontakt

Offentlige formål

De offentlige funktioner (skole, børnehaver, Værested, Rådhus m.v.) er centralt beliggende i Gandrup. Funktionerne virker i samspil med hinanden, og de bidrager i væsentlig grad til at skabe liv og aktivitet i byens centrum. Området er udvidet en smule nord for værestedet, så det kan rumme flere fremtidige aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper. Her kan ligeledes placeres nye alternative aktivitetstilbud og -muligheder for de unge samt tilbud og kulturelle/uformelle mødesteder for de voksne.

Vest for Teglværksvej ligger et andet område til offentlige formål (sportsplads m.v.). Det skal i den fremtidige planlægning sikres, at der skabes en naturlig sammenhæng mellem dette område og resten af byen, og der skal arbejdes for en sikker og tryg passage for de svage trafikanter til og fra området.

I Øster Hassing findes et område til offentlige formål ved Kirken. Øster Hassing Kirke, der afgrænser byen mod syd-vest, ligger som et kulturhistorisk varetegn. Ø. Hassing Kirkes markante fremtræden i landskabet skal sikres, - og den frie indsigt mod kirken fra syd, vest og fra Houvej skal bevares.

Endelig er der i Holtet udlagt et offentligt område ved sportspladsen og klubhuset. Dette offentlige område ønskes udvidet med det formål at få plads til flere baneanlæg. 
Sportspladsen foreslås udvidet med et ca. 2,6 ha stort areal vest for det eksisterende anlæg. Denne placering er anbefalet af Holtet Idrætsforening, da de vil få et sammenhængende anlæg, hvor Klubhuset er centralt placeret. Sportspladsen vil være en integreret del af byen, og der kan skabes en mere trafiksikker adgangsvej til anlægget fra Holtetvej.

  1. I Gandrup er der defineret et nyt område til offentlige formål ved Teglværksvej/Bredgade. Endvidere er det offentlige område ved Værestedet udvidet en smule mod nord. Fremtidige offentlige funktioner skal placeres i disse nye områder eller indenfor de eksisterende områder til offentlige formål. Såfremt, der i fremtiden bliver behov for yderligere rummelighed til offentlige formål (børnehave, SFO, m.v.) i Gandrup, kan området imellem skoleområdet og Handelsknudepunktet ved Aalborgvej/Borgergade overføres til offentlige formål.

  2. Sportsområdet i Holtet er sikret en fremtidig udvidelsesmulighed.


Klik her for at se de viste rammeområder
3Off1
3Off2
3Off3

Status: Vedtaget

 Bymodel Gandrup

- Fremtidsvision for Gandrup
- Byliv
   Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Gandrup.Læs mere om kommunens overordnede politik for
- Børn og unge
- Uddannelse/skole
- Ældre og handicappede

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |