Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Gandrup Gandrup Rekreation og livskvalitet

Selvbetjening | Links | Kontakt

Rekreation og livskvalitet

Der skal skabes grønne åndehuller og nærrekreative arealer i lokalsamfundet Gandrup for at højne kvaliteten i og omkring boligområderne og dermed skabe grobund for en positiv trivsel for områdets borgere.

Det rekreative område ved Teglværkssøerne skal sikres og udvikles som et attraktivt udflugtsmål for borgerne i Gandrup, Øster Hassing og Holtet. Et internt stisystem skal give de besøgende adgang til områdets forskelligartede naturelementer, og der skal være plads til såvel fysiske udfoldelser som ophold og stille fordybelse i området.

Teglværkssøområdet bør udvikles til at omfatte arealerne umiddelbart syd for Omfartsvejen, så det rekreative område hænger direkte sammen med Gandrup by, og så der skabes et attraktivt område for den fremtidige boligudbygning i byen.

I Gandrups centrum er der sikret en grøn kile i nord/sydgående retning med stier, grønne oaser, legepladser, opholdsmuligheder, fritidsfunktioner m.v. Den grønne kile strækker sig fra boligområdet ved Vestervang til den sydlige del af området ved Gandrup Skole/SFO.

Syd for Gandrup i byens grænse mod det åbne land er der planlagt en natursti langs vandløbet "Sdr. tilløb til Hedebækken" samt et mindre privat vandløb i forlængelse heraf. Området her har stor rekreativ værdi som det ligger. Der skal blot etableres en trampet natursti, så borgerne sikres adgang til naturværdierne i området.

Langs Gandrups nuværende grænse mod øst (øst for Østervang) er der et grønt bælte med en natursti. Bæltet skal fungere som grønt åndehul for boligområdet ved Østervang, Bollen og Nørrevang, og stien skal fungere som tursti for borgerne bredt. Det grønne bælte og stien skal sikres forbindelse med det udvidede Teglværkssø-område på begge sider af Omfartsvejen. Stien langs bæltet skal fremstå som en "trampet natursti", hvor der maximalt kan accepteres en belægning med grus.

Ejendommen Borgergade 56 er en ubebygget grund. Grunden skal bibeholdes som et grønt område, og den skal indgå som et element i forskønnelsen af Borgergade.

"Gandrup Havn" og adgangen til Limfjorden er et værdifuldt nærreakreativt område for borgere i Gandrup-området. Området skal sikres og kvalitetsudvikles.

 


Klik her for at se det viste rammeområde
1Rå1

Status: Vedtaget

 Bymodel Gandrup

- Fremtidsvision for Gandrup
- Byliv
   Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Gandrup.Læs mere om kommunens overordnede politik for Det rekreative område
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |