Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hals

Selvbetjening | Links | Kontakt

Overordnet fremtidsvision for Hals

  • Hals by er sammen med Gandrup kommunecenter i Hals Kommune.

  • Hals skal derfor fastholdes og videreudvikles som et levende lokalsamfund med centrale funktioner for hele kommunen.

  • Hals by er endvidere et  vigtigt knudepunkt for turismen i kommunen.

Hals - den levende by / det nære lokalsamfund

På trods af nærheden til Aalborg samt den markante rolle som turistknudepunkt er Hals by hverken blevet til "soveby" eller til "turistkulisse". Hals er - og skal fortsat være - det lille nære lokalsamfund med en række funktioner i bykernen, der gør, at byen lever hele dagen og alle dage i året til gavn og glæde for såvel byens borgere som for borgere fra det øvrige opland.

De gamle gadeforløb og det autentiske havnemiljø i Hals skal sikres

De gamle bygninger, de gamle gadeforløb og de gamle bymiljøer er af stor værdi for Hals. Derfor er det naturligt at sikre og bevare disse værdier. Det er nødvendigt at have en form for sikkerhedsnet til at hindre eventuelle ødelæggende ombygninger og nybygninger.

Det er målet, at forsøge at fastholde dette billede for lokalsamfundet Hals. Bymodel Hals vil være et af redskaberne hertil. Bymodel Hals er dog ikke en meget detaljeret bevaringsplan. En sådan plan skaber flere problemer end den foregive at løse. En by er ikke en statisk størrelse, men en levende organisme med en indre rytme. Bymodel Hals sigter på bevaring af hovedtrækkene i bymiljøet, men åbner op for forhandlingsmuligheder.

I forbindelse med bymodel Hals er der udarbejdet en vejledning i god byggeskik for Hals by. Kommunen ønsker at sikre helhedsvirkningen i byen. Nybygning vil således skulle indpasses i det eksisterende byggeri.

Turistudviklingen i Hals skal være afbalenceret, med kvalitet og i harmoni med lokalbefolkningen

Det autentiske bymiljø/havnemiljø samt de levende lokalsamfund Hals er altafgørende turistaktiver for Hals kommune. En turistudvikling, der overtrumfer lokalsamfundet, lokalbefolkningen og de bevaringsværdige miljøer vil ødelægget dette turistaktiv og vil som flere steder ved vestkysten skabe øde og tomme spøgelsesbyer i vinterhalvåret. Turistudviklingen skal derfor tilpasses lokalsamfundet og lokalbefolkningen for at undgå, at turismen udvikler sig selvdestruktivt.

En afbalanceret og bæredygtig turistudvikling vil sikre helårsfunktionerne i byernes dagligvare/detailhandel og øvrige servicetilbud.

Status: Vedtaget

 Bymodel Hals

- Fremtidsvision for Hals
- Byliv
   
Centerformål
    Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Hals

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 21. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |