Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hals Hals Bosætning og livskvalitet

Selvbetjening | Links | Kontakt

Bosætning og livskvalitet

 • Hals er og skal fortsat være et attraktivt bosætningsområde. Byen fremstår som et levende og overskueligt lokalsamfund med en unik beliggenhed ved fjord og hav.

 • De naturskabte værdier giver borgerne i lokalsamfundet Hals og de besøgende i Hals-området rige muligheder for rekreative oplevelser og fritidsaktiviteter.

Hals by har i en lang periode oplevet en positiv befolkningsudvikling på trods af, at der stort set ikke har været offentlige grunde til salg til nybyg. Efter flere års forhandling er det nu blevet muligt at lave en kommunal udstykning med 44 grunde vest for Fjordlodden.

Med den store efterspørgsel på ejendomme i Hals vurderes denne rummelighed at være opbrugt i løbet af 2-4 år. Det er derfor nødvendigt at arbejde målrettet for at skabe mulighed for at udvide byen mod nord med et boligområde i umiddelbar forlængelse af området ved Idrætsallé. I den anledning skal der tages højde for områdets nærhed til minkfarmene nord for byen.

Som supplement til nyudstykning af arealer til boligformål, kan der også ske en fortætning flere steder i byen. Det at bo centralt i byen opfattes af mange som noget ønskeligt, og ved genbrug af byens arealer og bygninger kan der skabes rum til flere nye boliger.

 1. Der udlægges rammer til et nyt boligområde i Hals nord for Idrætsallé.

 2. Der tilvejebringes en passende mulighed for nyopførelse af tæt-lav boligbebyggelse i form af bebyggelser, der tilpasses den særlige byggeskik i Hals.

 3. Genbrug af eksisterende bebyggelse og eksisterende centralt beliggende byområder prioriteres højt.

 4. Muligheder for fortætning af ældre villakvarterer undersøges og vurderes.

 5. Der bør satses på fremskaffelse af boliger, der vil kunne tiltrække ældre eller pensionister, der ønsker at leve deres alderdom i Hals.

 6. Det bør vurderes, om der kan skaffes alternativer til ældres brug af sommerhuse som helårsboliger.

 7. Der ønskes et beredskab af små lejeboliger i tilfælde af skilsmisse og lign.

 8. Egentlige nye boligområder udlægges som tætte fjordbyagtige bebyggelser, der i struktur, form og udseende tilpasses den eksisterende bebyggelse i Hals.

 9. Der bør tilvejebringes ejer- og lejeboliger i umiddelbar nærhed til fjorden og havnen.

 10. Der ønskes en vis grad boligbebyggelse på eller tæt ved Hals havn.

 11. Boliger i nye boligområder skal forsynes med varme fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg.


Klik her for at se de viste rammeområder
5Bo1
5Bo10
5Bo11
5Bo2
5Bo3
5Bo4
5Bo5
5Bo6
5Bo7
5Bo8
5Bo9

 

 

 

Rekreation og livskvalitet

Hals er byen, hvor man har mange stærke naturværdier på tæt hold. Den første umiddelbare rekreative oplevelse, man forbinder med Hals , er nærheden til strand og vand. Limfjorden og Kattegatkysten med den dejlige badestrand, der ligger i gangafstand fra byen. Byen er omkranset af åbne arealer, der igen støder op mod nogle store skovområder - Hals Sønderskov, Hals Nørreskov, Hals Mose, Trekanten og Koldkærskoven. Endelig rummer byen også selv en række små grønne oaser, såsom Hals Skanse, "skøjtebanen" og en del rekreative områder i de nyere byområder. De naturskabte værdier giver borgerne i lokalsamfundet Hals og de besøgende i Hals-området rige muligheder for rekreative oplevelser og fritidsaktiviteter så som traveture, cykelture, jollefiskeri, lystfiskeri, badning m.v. Dertil kommer de mere organiserede fritidsaktiviteter i form af golf, fodbold, håndbold, tennis, søsportsaktiviteter, svømning og meget mere.


Klik her for at se de viste rammeområder
5Rek1
5Rek2
5Rek3
5Rek4
5Rek6
5Rek7

Status: Vedtaget

 Bymodel Hals

- Fremtidsvision for Hals
- Byliv
   
Centerformål
    Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel HalsLæs mere om kommunens overordnede politik for BosætningLæs mere om kommunens overordnede politik for Det rekreative område
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |