Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hals Hals Offentlige formål

Selvbetjening | Links | Kontakt

Offentlige formål

Områderne til offentlige formål i Hals er beliggende i byens yderkant.

Skoleområdet mod nord rummer funktionerne: skole, skolefritidsordning, børnehave, hal, boldbaner, idrætsanlæg, klubhus m.v. Fremtidige funktioner indenfor skole-/børnepasningsområdet samt fritidsområdet skal også i fremtiden samles i dette område. Boligejendommene på vestsiden af Rosenvænget (det gamle sygehus) kan være et interesseområde for en fremtidig udvidelse af det offentlige område. Etablering af alternative tilbud på daginstitutionsområdet - f.eks. natur- eller skovbørnehave - kan dog etableres i byens yderkant, blot det er sikret, at der er gode adgangsforhold samt gerne mulighed for anvendelse af den kollektive trafik.

Efterskolen Bisnapgaard samt børnehaven Østerladen er netop eksempler på etablering af institutioner i det åbne land for at få gavn og glæde af de naturskabte værdier.

Ældrecenteret Fjordparken ligger med flot udsigt over Limfjorden. Området rummer alle de ældre-/handicaprelaterede funktioner i byen så som aktivitetscenter, centralkøkken, ældreboliger, beskyttede boliger m.v. Udvidelsesmulighederne i området er begrænsede. Der bør derfor indeledes arbejde, hvor det afklares, hvor de fremtidige funktioner indenfor ældre-/handicapområdet skal placeres.

Kirken i Hals ligger centralt i byen, den er nærmest indpakket i by. Der er derfor ikke indlagt særlige hensyn i Bymodel Hals for at sikre indsigts- og udsynsmuligheden fra kirken. Det offentlige område ved kirken rummer også præstebolig og kirkegaard.


Klik her for at se de viste rammeområder
5Off1
5Off2
5Off3
5Off5
5Off6

 

Status: Vedtaget

 Bymodel Hals

- Fremtidsvision for Hals
- Byliv
   
Centerformål
    Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel HalsLæs mere om kommunens overordnede politik for
- Børn og unge
- Uddannelse/skole
- Ældre og handicappede

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 27. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |