Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hals Hals trafik

Selvbetjening | Links | Kontakt

Trafik

  • Det overordnede vejnet i Hals består af Aalborgvej/Strandvejen i øst-vest gående retning og Færgevej/Østergade i Nord-syd gående retning.

  • Midtergade, Havnegade og Havnen er udpeget som byens "handelsstrøg". Disse gader skal derfor være centrum for livet i byen - her skal være plads til handel, torvedage, ophold, oplevelser m.v.

De trafikale forhold i Hals er domineret af , at byen gennemskæres af to overordnede og meget trafikerede gader; Aalborgvej/Strandvejen i øst-vest gående retning og Færgevej/Østergade i Nord-syd gående retning.

Etablering af omfartsvej øst, vest eller nord for byen er ofte blevet drøftet. Der er ikke reserveret areal til en omfartsvej om Hals by, og mod øst og vest er tiden nærmest forpasset for en sådan løsning.

Midtergade, Havnegade og Havnen er "oplevelsesgader", hvor al færdsel foregår på de svage trafikanters præmisser. Ved torvedage o.lign. er det endog tilladt at lukke delstrækninger på handelsstrøget for færdsel.

Det øvrige lokale vejnet i byen har forskellig udformning alt efter, om vi bevæger os i den gamle bydel eller i de nyere boligområder. Gaderne er i de fleste tilfælde indrettet, så hurtigtgående trafik ikke er et stort problem. Tendensen er dog særlig tydelig i de krogede gadeforløb i de gamle kvarterer.

Ud over sikkerheden rummer de gamle gader også en særlig oplevelse, når man færdes i gaderne og pirres til at undersøge, hvad der gemmer sig bag det næste hjørne eller den næste krumning. Udformningen og indretningen af de gamle gadeforløb indeholder med andre ord nogle umiddelbare kvaliteter, der bør sikres i fremtiden.

  1. Der er ikke et umiddelbart ønske om omfartsveje til at klare trafikken til færgen. Der skal derimod arbejdes med at få flere til at gøre ophold i Hals by, når de kommer for at blive færget over.

  2. Der skal sikres passage på tværs af Østergade under kødannelser.

  3. Midtergade-tværprofilet udbredes i princippet til hele den gamle bydel i takt med, at større ledningsrenoveringer eller lignende gennemføres. Specielt ønskes tværprofilet etableret på Torvet og i Havnegade.

Status: Vedtaget

 Bymodel Hals

- Fremtidsvision for Hals
- Byliv
   
Centerformål
    Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel HalsLæs mere om kommunens overordnede politik for emnerne Trafikstruktur, Trafiksikkerhed og Kollektiv trafik
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |