Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hals Hals Turisme

Selvbetjening | Links | Kontakt

Turisme

  • Turistudviklingen i Hals skal være afbalanceret, med kvalitet og i harmoni med lokalbefolkningen.

Det autentiske bymiljø/havnemiljø samt de levende lokalsamfund Hals er altafgørende turistaktiver for Hals kommune. En turistudvikling, der overtrumfer lokalsamfundet, lokalbefolkningen og de bevaringsværdige miljøer vil ødelægget dette turistaktiv og vil som flere steder ved vestkysten skabe øde og tomme spøgelsesbyer i vinterhalvåret. Turistudviklingen skal derfor tilpasses lokalsamfundet og lokalbefolkningen for at undgå, at turismen udvikler sig selvdestruktivt.
En afbalanceret og bæredygtig turistudvikling vil sikre helårsfunktionerne i byernes dagligvare/detailhandel og øvrige servicetilbud.

Turistudviklingen skal kunne leve op til budskaberne i begrebet "Den grønne, milde kyst". Begrebet "Den grønne, milde kyst" er meget sigende for de krav og ønsker Hals Kommune har til den fremtidige turisme.

Grøn turisme bliver et af fremtidens store trends, hvor elementer som rent badevand, grønne indkøbsmuligheder, miljø- og allergivenlige sommerhuse, m.v. er vigtige parametre i valg af feriested. Østkysten har alle muligheder for at tilgodese denne efterspørgsel efter grønne tiltag, og der ligger store udviklingsmuligheder indenfor området.

På baggrund af efterspørgslen om grønne tiltag samt ud fra miljø-etiske motiver skal der fremover tænkes "grønt" i alle turistudviklingselementer. Det kan eksempelvis omfatte rent badevand, affaldssortering, alternativ energiudnyttelse, anvendelse af genbrugelige og miljøvenlige materialer ved renovering og nybyg af sommerhuse samt udvidelse og udvikling af de grønne rekreative områder (skovene, moserne, vådområderne, vandløbene m.v.) ud fra kredsløbstankegangen og ud fra en intention om at gøre områderne mere tilgænge og anvendelige for lokalbefolkningen og turisterne.

"Den grønne, milde østkyst" signalerer ligeledes, at badestranden er børnevenlig, og at området ikke indeholder de elementer af ræs og rusk som vestkysten. Der er og skal fortsat være mulighed for at søge ro og fred i ferien ved østkysten både til lands, til vands og i byernes gaderum og opholdssteder.

Der mangler aktiviteter og attraktioner i kommunen til gråvejrsdagene og til de turister, der efterspørger aktivitet og udfordring. Nye ferie-/fritidsfaciliteter skal vurderes i forhold til de overordnede visioner for Hals samt den overordnede Turistpolitik. Ferie-/fritidsfaciliteter, der bevæger sig i retning af aktiviteter og attraktioner med et grønt/naturmæssigt eller kuturhistorisk islæt kombineret med muligheden for fysiske udfoldelse og/eller fordybelse, går i den rigtige retning.

  1. Mulighederne for placering af ferie-/fritidsfaciliteter i Hals findes indenfor centerområdet ved Midtergade, service- og boligområdet ved Østergade, bolig-, fritids- og centerområdet på havnens Vestpier samt håndværker- og serviceområdet på nordmolen. De fire områder har forskellige roller i bymønsteret.

  2. Da rummeligheden i de eksisterende områder er begrænset, er der udlagt et nyt ferie-/fritidsområde i den nord-østlige del af byen - nord for Strandvejen og øst for Hals Hotel.


Klil her for at se de viste rammeområder
5Fe1
5Fe2
5Fe3

Status: Vedtaget

 Bymodel Hals

- Fremtidsvision for Hals
- Byliv
   
Centerformål
    Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel HalsHals Kommunes Turistpolitik

Turistudviklingen i Hals Kommune skal baseres på kvalitetsudvikling af tilbudene til turisterne og på sikring af bymiljøer og naturværdier.
Klik her for uddybning
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 27. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |