Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hou Hou Bosætning og livskvalitet

Selvbetjening | Links | Kontakt

Bosætning og livskvalitet

  • Hou er det lille nære lokalsamfund med overskuelighed og nærhed.

  • Byen har en unik placering - nærmest midt i klitlandskabet med havnemiljøet og de dejlige badestrande som en integreret del af byen.

Hou skal kunne rumme såvel ung som gammel, enlige som familier og stor som lille. Det skal derfor via den kommunale planlægning tilstræbes, at der til enhver tid eksisterer et varieret udbud af forskellige boligtyper i byen (ejerboliger, lejerboliger, andelsboliger m.v.).

Hou er som en af de få byer i regionen inde i en positiv befolkningsudvikling. Efterspørgslen på byggegrunde, boliger og lejligheder er stor, og som det fremgår af forudsætningsdelen er rummeligheden i byen begrænset til 3 byggegrunde i området ved Solparken.

Nye boligområder

Det er derfor vigtigt, at der i nærværende plan udlægges nye attraktive arealer til boligformål i byen.

Området ved Nørgaards jorde, der ligger umiddelbart nord for idrætsanlægget og op mod centerområdet, skal udlægges til et nyt boligområde for åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).

Arealerne ved campingpladsen vest for Søndergade udlægges til et nyt boligområde for tæt-lav boligbebyggelse (kædehuse, klyngehuse, rækkehuse, dobbelthuse m.v.), såfremt campingpladsfunktionen ikke kan opretholdes. Ligeledes udlægges området ved vandrerhjemmet ud mod Søndergade til centerformål og vandrerhjemsområdet ved Tujavej til åben-lav boligbebyggelse, hvis vandrerhjemsfunktionen ophører.

Den gamle sportsplads ud mod Strandvejen udlægges til en blanding mellem åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Endelig føres der forhandlinger med Energi- og Miljøministeriets Landsplanafdeling om at overføre rækken af ejendomme syd for Havblink fra sommerhusområde til byzone. Den fremtidige boligudviklingsretning i Hou er mod nord.

  1. Der skal kunne tilbydes et varieret udbud af attraktive byggemodnede boliggrunde i Hou.

  2. Der skal tilstræbes et lejebyggeri på 10-15 % af det samlede boligbyggeri i Hou.

  3. I boligområderne i Hou vil der fortsat kunne placeres eller etableres de typer af mindre erhverv, småbutikker, kunsthåndværksteder m.v., som fortrinsvis drives af beboeren selv, og som efter byrådets skøn ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

  4. For fremtidige kommune- og lokalplaner, der udarbejdes for boligområderne indenfor byzonen i Hou, skal anvendelsesbestemmelsen være "boligformål i form af helårsbeboelse" for at sikre, at ejendommene ikke videresælges som ferieboliger.

  5. Den fremtidige boligudviklingsretning i Hou er mod nord, nord for det nye boligområde 6Bo5.

Klik her for at se de viste rammeområder
6Bo1  6Bo2  6Bo3  6Bo4  6Bo5  6Bo6


Kilk her for at se de viste rammeområder
6Rek1  6Rek2

Status: Vedtaget

 Bymodel Hou

- Fremtidsvision for Hou
- Centerformål
- Havnen
- Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel HouLæs mere om kommunens overordnede politik for BosætningLæs mere om kommunens overordnede politik for Det rekreative område
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |