Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hou Hou detailhandel

Selvbetjening | Links | Kontakt

Detailhandel i Hou

Hals Kommune har i samarbejde med Nordjyllands amt og de øvrige kommuner i amtet fået udarbejdet en detailhandelsanalyse. Analysen resulterede i en rapport - "Detailhandlen i Hals Kommune - 1999", hvoraf de efterfølgende følgende informationer er hentet.

Det samlede bruttoetageareal for detailhandelsbutikker er i Hou opgjort til 6.803 m2, der er fordelt på hovedbutikstyper som vist på nedenstående figur. Disse detailhandelsbutikkers omsætning er vist i figur 8.

 

Bruttoetagearealet for detailhandelsbutikker i Hou

Fordelt på hovedbutikstyper

 

m2

Dagligvarer

1.842

Beklædning

-

Almindelige udvalgsvarer

4.335

Specielle udvalgsvarer

626

I alt

6.803

 
Kilde: "Detailhandlen i Hals Kommune - 1999"
 
Detailhandelsbutikkernes omsætning er vist på nedenstårnde figur.
 

Omsætningen i detailhandelsbutikker i Hou

fordelt på hovedbutikstyper

 

mio. kr.

Dagligvarer

17

Beklædning

0

Almindelige udvalgsvarer

0-5

Specielle udvalgsvarer

0-5

I alt

17-27

 

Kilde: "Detailhandlen i Hals Kommune - 1999"

 

Hals Kommune er en stor turistkommune. Forbruget fra de turister, der overnatter i sommerhus, på hotel, på campingplads m.v. i kommunen, er beregnet til ca. 68 mio. kr. svarende til ca. 23 % af den samlede omsætning indenfor detailhandlen i kommunen.

Der findes ingen oplysninger om, i hvilke byer turisterne bruger deres penge, men der kan spores en tydelig positiv effekt på dagligvarehandlen i Hals og Hou.

Af nedenstående figur fremgår det, hvor stor lokalkøbsandelen er i Hou fordelt på hovedbutikstyper. Lokalkøbsandelen er et udtryk for, om borgerne i Hou foretager deres indkøb lokalt. En lokalkøbsandel på under 100 betyder, at borgerne i Hou lægger deres handel udenfor lokalområdet.

 

Lokalkøbsandelen i Hou

fordelt på hovedbutikstyper

 

%

Dagligvarer

118

Beklædning

0

Almindelige udvalgsvarer

45-55

Specielle udvalgsvarer

15-25

I alt

74

 

Kilde: "Detailhandlen i Hals Kommune - 1999"

 

Hou's borgere placerer en stor del af deres forbrug til udvalgsvarer i butikker undenfor byen, mens de fleste indkøber dagligvarer lokalt. Sammen med turisternes forbrug medfører det en lokalkøbsandel på over 100 for dagligvarer.

I Hou er der som tidligere nævnt en positiv befolkningsudvikling, og Hals Kommune oplever generelt en positiv udvikling indenfor turismen. Det vurderes derfor, at niveauet for dagligvarerforsyningen i Hou som minimum kan fastholdes og måske også udvikles en smule, samt at der er et stort potentiale i udviklingen af udvalgsvarehandlen.

Status: Vedtaget

 Bymodel Hou

- Fremtidsvision for Hou
- Centerformål
- Havnen
- Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Hou

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |