Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hou Hou Erhverv

Selvbetjening | Links | Kontakt

Erhverv

  • Erhvervsområderne i Hou  er placeret vest for Strandvejen. Vejen er dermed med til at danne skel imellem erhvervsområderne og resten af byen.

Strandvejen danner et naturligt skel mellem det eksisterende håndværkerområde i Hou og resten af byen. Principperne for placering af erhvervsområderne i byens yderkant fastholdes, for at genere de øvrige byområder mindst muligt med "røg, støj og møg", og på grund af de gode adgangsforhold fra Strandvejen.

Funktionen i håndværkerområdet udvides, så der i fremtiden også kan placeres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper i området.

Der er ingen rummelighed i det eksisterende håndværkerområde. Derfor udlægges der et lokalt erhvervsområde vest for håndværkerområdet.

  1. Håndværkerområdet og et nyudlagt lokalt erhvervsområde placeres vest for Strandvejen af hensyn til de gener, der kunne komme fra sådanne områder.

  2. Det lokale erhvervsområde og håndværkerområdet skal udformes og indrettes, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den øvrige del af byen. Håndværkerområdet skal indrettes, så det danner en glidende overgang fra det lokale erhvervsområde til den øvrige del af byen.

  3. I specielle tilfælde bør der i det lokale erhvervsområde og i håndværkerområdet foretages en afskærmning af såvel visuelle hensyn som af hensyn til eventuelle gener fra områderne. Dette kan ske i form af større eller mindre omfattende afskærmende beplantning, etablering af fast hegn eller mur.


Klik her for at se de viste rammeområder
6Erh1
6Erh2
6Erh3

Status: Vedtaget

 Bymodel Hou

- Fremtidsvision for Hou
- Centerformål
- Havnen
- Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel HouLæs mere om kommunens overordnede politik for Erhverv og arbejdsmarked
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |