Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hou Hou Havnen

Selvbetjening | Links | Kontakt

Havnen

Et af byens største aktiver er nærheden til havn og badestrand. I hele byen fornemmes lyden og lugten af havet.

Det aktive havnemiljø med fiskernes og lystsejlernes mange aktiviteter og gøremål er et yndet udflugtsmål for såvel turister som fastboende. Livet på havnen med det åbne naturlige klitlandskab og dejlige badestrande som nærmeste nabo er en enestående kvalitet ved Hou, der bør værnes om.

Havnens nord- og vestmole opfattes som en integreret del af byen, og de eksisterende havnefunktioner her ønskes suppleret med forskellige byfunktioner og ferie-/fritidsfunktioner. På nord- og vestmolen vil der således kunne etableres havnerelaterede erhverv, restaurant, iskiosk, mindre butikker, værksteder, servicebygninger til sejlere, klubhuse til sejlklubber m.v. Der skal dog ikke kunne etableres helårsbeboelse og ferieboliger på havnen.

Som i byen er det også vigtigt på havnen, at bebyggelsen indpasses i det eksisterende havnemiljø. Der bør ligefrem udarbejdes en vejledning i god byggeskik på Hou Havn, som fremtidige projekter og planer skal overholde.

På syd og østsiden af havnebassinet ønskes ikke egentlig byudvikling. Havnens "strandpræg" i dette område er enestående, og denne kvalitet ønskes bevaret. En eventuel udvidelse af havnens kapacitet i dette område skal derfor i første omgang ske uden egentlige havneanlæg med spuns og kaj. Såfremt det på et tidspunkt ikke er tilstrækkeligt, skal spuns og kaj udføres i træ eller andet naturmateriale.

  1. Hou Havn skal fortsat fungere som fiskeri- og lystbådehavn.

  2. Hou havns nordmole og dele af vestmolen udlægges til havneformål (for erhvervsfiskere, fritidsfiskere og fritidssejlere), centerformål og ferie-/fritidsformål. Indenfor området vil der kunne etableres havnerelaterede erhverv, restaurant, iskiosk, mindre butikker, værksteder, servicebygninger til sejlere, klubhuse til sejlklubber m.v., som efter byrådets skøn kan indpasses på havneområdet.

  3. Ny bebyggelse på de eksisterende havnearealer skal opføres i en byggestil, der passer til Hou havn. Der bør i den sammenhæng udarbejdes en egentlig vejledning i god byggeskik for Hou havn, som fremtidige planer og projekter skal overholde.

  4. Havnearealerne må ikke bruges til ferieboliger og/eller helårsboliger.

  5. En eventuel udvidelse af havnens kapacitet skal i første omgang ske uden egentlige havneanlæg med spuns og kaj. Såfremt det på et tidspunkt ikke er tilstrækkeligt, skal spuns og kaj, der etableres på syd- og østsiden af havnebassinet udføres i træ eller andet naturmateriale.

  6. Naturområdet nord for havnen skal fastholdes som rekreativt område.

  7. Naturområdet nord for havnen kan eventuelt forbedres som rekreativt område ved en mindre opfyldning, så grænsen mellem strand og vand bliver pænere.


Klik her for at se de viste rammeområder
6Hv1
6Hv2
6Hv3
6Hv4

Status: Vedtaget

 Bymodel Hou

- Fremtidsvision for Hou
- Centerformål
- Havnen
- Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Hou

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |