Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hou Hou Trafik

Selvbetjening | Links | Kontakt

Trafik

  • I Hou by skal det være attraktivt at færdes til fods og på cykel

  • Afstandene i Hou er meget overkommelige. Byens borgere og besøgende kan nå de forskellige funktioner og tilbud i byen til fods, på rulleskøjter, på cykel eller lignende. dette betyder, at gaderne i Hou især i sommerperioden nærmest bliver opfattet som gågader.

Trafiksikkerhed

Byrådet har den 25. august 1999 godkendt en Trafiksikkerhedsplan for Hals Kommune. Trafiksikkerhedsplanen afdækker meget overordnet, hvor der i kommunen er behov for at yde en indsats for at styrke trafiksikkerheden.

I planen er der udpeget 3 problemsteder i Hou, hvor der er sket ulykker, og hvor der derfor er behov og mulighed for at øge trafiksikkerheden:

- Strandvejen
- Krydset Houvej/Strandvejen/Brogade
- Krydset Brogade/Nørregade/Søndergade

Nordjyllands amt har i 1999 etableret bump på Strandvejen og lavet en sikring af krydset Houvej/Strandvejen/Brogade. Sikringen af krydset bør der fortsat arbejdes videre med, da den etablerede løsning ikke vurderes at være helt tilfredsstillende.

Hals Kommune har ligeledes i 1999 etableret en sikring af krydset Brogade/Nørregade/Søndergade ved at niveauhæve hele krydset og ændre belægning. Også her bør der arbejdes videre med en yderligere sikring af krydset.

Vej- og trafikstruktur

Afstandene i Hou er meget overkommelige. Byens borgere og besøgende kan nå de forskellige funktioner og tilbud i byen til fods, på rulleskøjter, på cykel eller lignende. Dette betyder, at gaderne i Hou især i sommerperioden nærmest bliver opfattet som gågader (af de gående - ikke af bilisterne).

Hou by skal være et attraktivt sted at færdes til fods og på cykel. Udgangspunktet er derfor, at den fremtidige vej- og trafikstruktur i byen skal tilrettelægges på de "svage trafikanters" (gående, cyklister, m.v.) præmisser. Bilerne må være i byen, men gadeforløbene skal indrettes, så bilisterne er nødt til at tage hensyn.

Byens hovedfærdselsårer, der fører fra Strandvejen ind mod bymidten og havnen, er Brogade, Nørregade og Havblink, - og på grund af den relative store trafikbelastning (incl. de mange busser) er Brogade og Nørregade opdelt i fortov og kørebane.

Brogade og Nørregade rummer mange af byens vigtige centerfunktioner så som butikker, servicevirksomheder, skole m.v., og de vil derfor sammen med havnen ofte fremstå som byens ansigt udadtil. For at gøre Brogade og Nørregade mere attraktive og mere sikre at færdes i bør der gennemføres en trafiksanering i gaderne, der både indeholder hastighedsdæmpende foranstaltninger og egentlige byforskønnende elementer.

I krydset Brogade/Nørregade/Søndergade og krydset Brogade/Kystvejen/havnen bør der i den sammenhæng ofres en ekstra indsats både for sikkerheden og for bymiljøet. Krydsene kan med inddragelse af lidt tilstødende arealer få karakter af egentlige torvemiljøer med grønne kolonader, bænke m.v., der signalerer, at dette er områder i byen, hvor borgere og turister færdes og opholder sig.

Effekten af "Torvemiljøerne" vil blive forstærket, hvis den del af Brogade, der forbinder de to kryds, også bliver indrettet som en form for "slentre-/opholds-område".

Søndergade er byens "grønne port", og den danner en meget smuk forbindelse mellem bymidten og sommerhusområdet syd for byen. Fortovene er undgået - vejen "ligger i græsset" og får derved karakter af en grøn sti afgrænset af forhavernes hække og træer. Dette gadebillede karakteriserer i øvrigt også Kystvejen og Havblink samt de fleste af byens boligveje.

Trafikintensiteten i de "grønne gader" Søndergade, Kystvejen og Havblink er relativ stor, og gadernes lange lige forløb gør, at der køres alt for stærkt. Dette er uforeneligt med, at de svage trafikanter opfatter gaderne som grønne stier. Derfor bør der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Søndergade, Kystvejen og Havblink. De hastighedsdæmpende elementer skal i den sammenhæng ved placering og indretning understøtte gadernes "grønne" profiler.

  1. Den fremtidige vej- og trafikstruktur i Hou skal tilrettelægges på de "svage trafikanters" (gående, cyklister, m.v.) præmisser.

  2. Der bør gennemføres en trafiksanering i Brogade og Nørregade, der både indeholder hastighedsdæmpende foranstaltninger og egentlige byforskønnende elementer.

  3. I krydset Brogade/Nørregade/Søndergade og krydset Brogade/Kystvejen/havnen bør der ofres en ekstra indsats både for sikkerheden og for bymiljøet, så de får karakter af egentlige torvemiljøer.

  4. Gaderne i byen med undtagelse af hovedfærdselsårerne Brogade og Nørregade, fastholdes som "grønne stier" uden fortov og med grønne forhaver og græsrabatter som en del af gadebilledet.

  5. I de overordnede "grønne gader" Søndergade, Kystvejen og Havblink bør der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, der ved placering og indretning understøtter gadernes "grønne" profiler.

Status: Vedtaget

 Bymodel Hou

- Fremtidsvision for Hou
- Centerformål
- Havnen
- Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel HouLæs mere om kommunens overordnede politik for emnerne Trafikstruktur, Trafiksikkerhed og Kollektiv trafik
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |