Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Ulsted

Selvbetjening | Links | Kontakt
Bymodel Hals
Bymodel Hou
Bymodel Ulsted
Bymodel Gandrup
Bymodel V. Hassing/Stae
Landdistriktet
Sommerhusområdet
Landsbyerne

Overordnet fremtidsvision for Ulsted

Ulstedmølle

1. Ulsted - et lokalsamfund i udvikling

Ulsted har en central beliggenhed i forhold til Aalborg, Limfjorden, Kattegat, Dronninglund, rekreative områder m.v.; dette i sig selv gør Ulsted til et attraktivt bosætningsområde. Ulsted er det lille levende lokalsamfund, hvor begreber som nærhed og tryghed er i højsæde. I Ulsted er man en del af et fællesskab, der arbejder sammen om at gøre Ulsted til et godt sted at være.
Indenfor den overskuelige størrelse rummer Ulsted alle vigtige byfunktioner lige fra veludbyggede offentlige institutioner (børnehave, skole, SkoleFritidsOrdning, folkebibliotek, ungdomsklub, fritidstilbud, ældrecenter m.v.) til egentlige dagligvarebutikker og privat service.

 • Ulsted er på vej, og der skal i fremtiden arbejdes for en positiv vækst indenfor bosætning og erhverv i Ulsted.

2. Aktivt foreningsliv - "Aktiv by"

Ulsteds styrke er de nære livskvaliteter i form af fællesskab, tryghed, overskuelighed samt et meget aktivt foreningsliv. Der er åbenhed og variation i aktivitetstilbuddene, og alle aldersgrupper kan være med. Foreningslivet er sammen med de offentlige institutioner og butikkerne byens livsnerve

 • Den fremtidige planlægning for Ulsted skal i alle henseender underbygge en udvikling mod et aktivt og levende lokalsamfund.

3. I Ulsted er der plads til alle

I Ulsted er der "albuerum" og plads til originalitet! Den frihed og fleksibilitet, der hersker i lokalsamfundet Ulsted, sikrer plads til alle aldersgrupper og befolkningslag. Byen prioriterer kulturel mangfoldighed og kulturel udveksling højt.

 • Den fremtidige planlægning for Ulsted skal ske i en hårfin balance med ønsket om frihed for den enkelte borger - for at sikre mangfoldigheden i byen.

 • Ønsket om mangfoldighed skal også komme til udtryk i de fysiske rammer.

4. Ulsted skal være attraktiv for børnefamilier

Det er og skal fortsat være godt at være barn i Ulsted! "Når børnene har det godt - har hele familien det godt". Byen rummer gode tilbud til børn og børnefamilier - børnehave, skole, SkoleFritidsOrdning, ungdomsklub m.v. samt mange såvel formelle som uformelle fritidsmuligheder.

 • I Ulsted skal der i fremtiden arbejdes på at sikre og udvikle mulighederne for børnefamilier - for at sikre en positiv trivsel for nuværende borgere og for at tiltrække nye.

5. Ulsted - "Ung by"

Ulsted mangler aktivitetstilbud og -muligheder for de unge mennesker - "de store børn". Foreningerne tilbyder de kendte sportsaktiviteter, men der er både behov for alternative fritidstilbud og for rum til de mere uformelle aktiviteter.

 • I Ulsted skal der fremover arbejdes med at forbedre aktivitetstilbuddene og -mulighederne for de unge mennesker.

6. I Ulsted glemmer vi ikke de "børnefrie" voksne

Når børnene ikke længere fylder forældrenes hverdag, bliver der tid til at udfolde sig - men med hvad ? Også for denne aldersgruppe mangler der fritidstilbud og samlingssteder i Ulsted ud over, hvad sportsforeningerne kan tilbyde.

 • I den fremtidige planlægning for Ulsted skal der sikres et varieret udbud af aktivitetstilbud og samlingssteder for de "børnefrie" voksne.

7. Det er/skal være godt at blive gammel i Ulsted

Ulsted har mange kvaliteter, der gør byen til et godt sted at være for den ældre del af befolkningen. Der er velfungerende aktivitets- og servicetilbud for specielt de ældre samtidig med, at byen er overskuelig, tryg ? og indeholder en "indre ro".
De ældre i Ulsted er med til at skabe liv og aktivitet i byen, - de er generelt en vigtig ressource for lokalsamfundet Ulsted.

 • Der skal fortsat arbejdes på at kvalitetssikre tilbudene til den ældre generation, således at Ulsted forbliver et attraktivt alternativ til bosætning andre steder.

8. I Ulsted skal der være et varieret udbud af boliger

I Ulsted findes i dag overvejende ejerboliger (parcelhusbyggeri) i byens boligområder. For at underbygge, at Ulsted skal kunne rumme såvel ung som gammel, enlige som familier og stor som lille, skal der sikres mere variation i botilbudene i fremtiden.

 • Det skal derfor via den kommunale planlægning tilstræbes, at der til enhver tid eksisterer et varieret udbud af forskellige boligtyper i byen (ejerboliger, lejerboliger, jordbrugsparceller, andelsboliger m.v.).

9. Trafiksikkerhed - "tryg by"

Ulsted er det lille nære lokalsamfund, hvor alle aldersgrupper føler sig trygge ved at bo. Det skal ikke kun være trygt at bo i Ulsted, - det skal også være trygt at færdes i Ulsted.

 • I den fremtidige planlægning skal der arbejdes for at skabe sikre og trygge færdselsmuligheder for de "svage" trafikanter.

10. Ulsted vil være "Grøn By"

Ulsted by ligger nærmest ovenpå Hals Kommunes vigtigste drikkevandsressource. For at sikre drikkevandet og for generelt at værne om miljøet prioriteres grønne tanker og grønne initiativer højt i Ulsted. Ordet "grøn" skal opfattes bredt, så det rummer bæredygtighed, miljø, grønne områder, bynær skov m.v.

 • I Ulsted skal der arbejdes på, at de grønne/bæredygtige tanker præger alle fremtidige initiativer og projekter.

 • Ulsted udpeges som pesticidfrit område.

11. Kunst/kultur - "Ulsted er faktisk et besøg værd"

Ulsteds kunst- og kulturskatte (Ulsted kirke, kirkeomgivelserne, Ulsted Mølle, skulpturerne i byen, kunstudsmykningen af skolen, galleri, Ulvegraven m.v.) gør byen til et spændende sted at besøge på cykelferien eller køreturen videre ud i ferielandet. Supplerende arrangementer og aktiviteter i byen kan understøtte dette, og gøre Ulsted til et endnu mere attraktivt "Stoppested".

 • Som et vigtigt led i markedsføringen af Ulsted skal byens kunst- og kulturliv udbygges, kvalitetsudvikles og synliggøres.

  Status: Vedtaget

     Bymodel Ulsted

  - Fremtidsvision for Ulsted
  - Byliv
    
  Centerformål
     Offentlige formål
  - Bosætning og livskvalitet
     Bosætning
     Rekreation og livskvalitet
  - Trafik
  - Erhverv
  - Kulturværdier

  Læs mere om Bymodel Ulsted

  Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 21. juni 2004 Til top Til top
  Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
  Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
  Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
  | Planer & visioner |