Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Ulsted Ulsted Bosætning

Selvbetjening | Links | Kontakt

Bosætning

Statistikkerne siger, at Ulsted har haft en positiv befolkningsudvikling i det seneste årti. Generelt bliver de ældre borgere boende i de mindre lokalsamfund, og samtidig er der en tendens til, at børnefamilierne også prioriterer lokalsamfundenes kvaliteter som nærhed, lokalt engagement, aktivt foreningsliv, pasningsgaranti, natur m.v. meget højt i deres valg af bosætningssted. Disse generelle træk dækker meget godt mønstret i Ulsted.

Ulsted er på vej, og der skal i fremtiden arbejdes for en positiv vækst indenfor bosætning og erhverv i Ulsted.

Ulsted skal kunne rumme såvel ung som gammel, enlige som familier og stor som lille, og der skal derfor sikres variation i botilbuddene.

Et af perspektiverne for den fremtidige boligudbygning er at opfylde det i de senere år hyppigere udtrykte ønske om at bo centralt i byen - i bynære, attraktive lejligheder eller mindre ejerboliger/andelsboliger (tæt-lav boligbebyggelse). En bolig-form der ofte vælges af den yngre generation eller af den ældre generation, hvor børnene er fløjet fra reden, og der ikke længere er behov for de mange kvadratmetre og heller ikke kræfter til at vedligeholde hus og have.

Børnefamilierne efterspørger typisk de mere rummelige boliger med lidt mere bevægelsesmulighed - parcelhusene og de større byhuse - som ramme om familielivet. Stillegader med mulighed for leg og ophold samt nærhed og sikre stiforbindelser til skole og fritidstilbud er faktorer, der vægtes højt.

Endeligt findes der et boligønske, som er opstået i de senere år - de såkaldte jordbrugsparceller, der fint kan integreres i de mindre landsbyer. Ved Jordbrugsparceller forstås storparceller på op til 1 ha til fritids- eller hobbylandbrug. Parcellen består dels af et byggefelt svarende til en almindelig parcelhusgrund på 700-1.000 m2 (i byzone) og dels et brugsareal (i landzone), der kan benyttes til f.eks. gartneri, frugtavl, ikke erhvervsmæssigt husdyrhold, tekniske eksperimenter eller blot udlægges til haver eller tilplantes med træer.

I Ulsted har der i en periode kun kunne tilbydes byggegrunde til nye boliger i den nordlige del af Lucernehaven (kommunale grunde) samt i den nyere private udstykning "Sogneparken" nord-øst for Ulsted Skole.

Et område umiddelbart vest for byen og nord for Houvej er derfor indarbejdet i rammerne som det nye boligområde i Ulsted til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). I et særligt udpeget delområde skal der åbnes op for etablering af tæt-lav boligbebyggelse (dobbelthuse, rækkehuse m.v.). I den fremtidige detailplanlægning for området skal der lægges vægt på begrebet bæredygtighed. Der skal udarbejdes en kreativ udstykningsplan med grønne friarealer, spændende vejforløb og aktivitetsmuligheder. Endvidere planen skal rumme mulighed for etablering af "større" parceller.

Mod vest udvides mulighederne endvidere for etablering af ny tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse, dobbelthuse m.v.) i området mellem Mølleparken og Vesterled. Området er tæt på byfunktionerne (indkøbsmuligheder, Ulstedparken, m.v.) og den kollektive trafik.

Samtidig omdefineres det eksisterende rammeområde ved Vesterled og Teglgårdsvej fra boligområde til grønt område for at beskytte Vandværkets drikkevandsboringer, der ligger i dette område.

Endelig er der udpeget et interesseområde for etablering af jordbrugsparceller i den nordvestlige del af byen. Denne boligform vil være en interessant udvidelse af botilbuddene i Ulsted.

Den fremtidige udviklingsretning for åben-lav boligbebyggelse vil være mod vest ved det nyudlagte boligområde. Den fremtidige udviklingsretning for tæt-lav boligbebyggelse vil være en udbygning af området ved Vesterled og Teglgårdsvej yderligere mod vest.


Klik her for at se de viste rammeområder
4Bo1
4Bo10
4Bo11
4Bo2
4Bo3
4Bo4
4Bo5
4Bo6
4Bo7
4Bo8
4Bo9

Status: Vedtaget

 Bymodel Ulsted

- Fremtidsvision for Ulsted
- Byliv
  
Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv
- Kulturværdier

Læs mere om Bymodel UlstedLæs mere om kommunens overordnede politik for Bosætning

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |