Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Ulsted Ulsted Byliv

Selvbetjening | Links | Kontakt

Byliv

  • Bylivet i Ulsted er og skal fortsat være koncentreret omkring Købmagergade, Jyllensgade og Vestergade.

Den østligste del af Jyllensgade (område A) defineres som Ulsteds "aktivitetscentrum". Her er en stor del af de aktivitetsskabende funktioner i byen (skole, Bydammen, købmand, servicevirksomheder m.v.) allerede samlet. Al fremtidig planlægning skal målrettes mod at understøtte områdets karakter af et centrum, hvor der er liv, og hvor det er rart at færdes og opholde sig.

I den anledning kunne det være formålstjenligt at skabe en ny vejforbindelse øst for erhvervsområdet fra Houvej til Rørholtvej, så den tunge trafik bliver ledt udenom det udlagte aktivitetscentrum.

For at sikre en hensigtsmæssig betjening af byens borgere udpeges der et "handelsknudepunkt" (område B), hvor Nørrehave møder Vestergade. Knudepunktet skal betjene den nordvestlige del af byen med dagligvarer og serviceydelser.

Via en hensigtsmæssig trafikstruktur for såvel den kørende trafik (røde pile) som for de bløde trafikanter (gule strækninger) skal det sikres, at handelsknudepunktet og byens aktivitetscentrum kædes sammen med byens øvrige offentlige institutioner og boligområder. Endvidere skal der generelt skabes en let tilgængelighed til aktivitetscentrum og handelsknudepunkt.

Læs om emnet "centerformål", der indeholder en beskrivelse af, hvad der i fremtiden kan ske i den centrale del af Ulsted - i byens handels- og serviceområder. Læs også om emnet "offentlige formål", der indeholder en beskrivelse af, hvad der kan ske i byens offentlige områder ved skolen, børnehaven, hallen, ældrecenteret Ulstedparken, kirken, m.v.

 

Status: Vedtaget

 Bymodel Ulsted

- Fremtidsvision for Ulsted
- Byliv
  
Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv
- Kulturværdier

Læs mere om Bymodel Ulsted

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |