Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Ulsted Ulsted Erhverv

Selvbetjening | Links | Kontakt

Erhverv

  • Ulsted er på vej, og der skal i fremtiden arbejdes for en positiv vækst indenfor bosætning og erhverv i Ulsted.

Erhvervsområderne i Ulsted er placeret i yderkanten af byen mod nord og mod øst. Mod nord findes et blandet erhvervsområde uden mulighed for etablering af beboelse sammen med erhvervet. I erhvervsområdet ligger Ulsted Genbrugsplads, men der er stor restrummelighed tilbage i området. Adgangsforholdene til dette erhvervsområde er ikke helt optimale, da tung trafik til området vil berøre byen i væsentlig grad.

Mod øst umiddelbart nord for Houvej ligger det andet erhvervsområde i Ulsted med god vejadgang fra Houvej. I dette område er der ikke umiddelbart ledige arealer til nye erhverv. Der er dog stadig mulighed for udbygning af erhvervene i området. Én erhvervsparcel har mulighed for opførelse af beboelse til ejer, forpagter eller lignende. I resten af området er det ikke muligt at opføre boliger.

Erhvervsområderne leverer arbejdspladser til byen og kommunen, men de bidrager ikke særligt til det almindelige liv i byen. Områderne er nærmest isoleret og afgrænset fra de øvrige byområder for ikke at genere med røg, støj og møg.

Principperne med placering af erhvervsområderne i byens yderkant fastholdes.

Generelt bør erhvervsområderne dog udformes og indrettes, så de fremstår indbydende og opfattes som en del af byen, hvor man godt kan og må færdes.

Den fremtidige planlægning for erhvervsudviklingen i Ulsted bryder med den hidtidige tankegang. Området i den nordlige del af byen ønskes slettet som erhvervsområde og i stedet overgå til et lokalt nærrekreativt område, da arealerne har vist sig ikke at være attraktivt for lokalisering af erhverv.

I stedet er der indarbejdet et nyt erhvervsområde umiddelbart øst for det eksisterende erhvervsområde ved Houvej, hvor adgangsforholdene er bedre, og hvor et eksisterende erhvervsmiljø kan medvirke til at trække flere til.

Nord for Drøvten ind mod centerområdet er der udlagt et området til blandet bolig og erhverv som en "buffer" imellem byfunktionerne og de egentlige erhvervsfunktioner. Den mindre håndværksvirksomhed kan her få mulighed for at bo og arbejde på samme ejendom.

Den fremtidige udviklingsretning for erhverv i Ulsted er en yderligere udvidelse af erhvervsområderne mod øst ud mod den planlagte omlægning af Rørholtvej.


Klik her for at se de viste rammeområder
4Erh2
4Erh3

Status: Vedtaget

 Bymodel Ulsted

- Fremtidsvision for Ulsted
- Byliv
  
Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv
- Kulturværdier

Læs mere om Bymodel UlstedLæs mere om kommunens overordnede politik for Erhverv og arbejdsmarked
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |