Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Ulsted Ulsted Kulturværdier

Selvbetjening | Links | Kontakt

Kulturværdier

  • Ulsted rummer flere kunst- og kulturskatte (Ulsted kirke, kirkeomgivelserne, Ulsted Mølle, skulpturerne i byen, kunstudsmykningen af skolen, galleri, Ulvegraven m.v.), der gør byen til et spændende sted at bo og besøge.

  • Byens kunst- og kulturliv skal udbygges, kvalitetsudvikles og synliggøres for at gøre Ulsted mere attraktiv og for at styrke Ulsted's ansigt udadtil.

Ulsted Kirke
Ulsted Kirke ligger syd for byen som et kulturhistorisk varetegn. Den er ikke blevet opslugt og indpakket i tidligere tiders byudviklingsplaner for Ulsted. Ulsted Kirke og kirkeomgivelserne fungerer endvidere som et nærrekreativt område for Ulsted's borgere.

Ulsted Kirkes kulturværdi og markante fremtræden i landskabet skal sikres og bevares.

For at sikre såvel den frie indsigt til kirken som det frie udsyn fra kirken er der udlagt en bredere beskyttelseszone omkring Ulsted Kirke (se afsnittet om "offentlige formål") . Indenfor denne zone kan der kun plantes skov eller opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., hvis det er sikret, at hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet ikke herved tilsidesættes.

Ulsted Mølle
Ulsted Mølle ligger som kirken som et kulturhistorisk monument i landskabet syd for Ulsted. Møllen er med til at fortælle Ulsted's historie - egnens historie.

Der bør derfor i fremtiden arbejdes på at sikre Ulsted Mølle som et markant landskabselement, der ikke bliver domineret af byggeri og anlæg i næromgivelserne. Endvidere er det vigtigt at sikre, at møllens betydning som kulturhistorisk monument ikke forringes.

Ulvegraven
Umiddelbart øst for Ulsted Kirke ligger Ulvegraven, der i dag anvendes som et grønt område - et udflugtsmål - for Ulsteds borgere. Forsænkningen i landskabet er resterne af en ulvegrav, en af de bedst bevarede i Danmark. Faktisk betyder Ulsted stedet eller bebyggelsen med ulvene.

Ulvegraven bør også sikres som et kulturhistorisk element i Ulsted, og historien om ulvegraven bør synliggøres.

Kunst- og kulturudvikling
Ud over de ovenfor nævnte kulturelementer i Ulsted har byen andre vigtige kunst og kulturværdier - skulpturer, udsmykning af bygninger, galleri, m.v. En udbygning og kvalitetsudvikling af kunst- og kulturelementerne i Ulsted kan gøre byen til et attraktivt "stoppested" - et spændende sted at besøge på cykelferien eller køreturen videre ud i ferielandet.

I Ulsted er der tradition for anvendelse af granit som materiale i forbindelse med udsmykning af byens pladser og opholdsarealer. Dette gennemgående træk kan fastholdes og videreudvikles i arbejdet med at styrke kunst- og kulturlivet i Ulsted.

Status: Vedtaget

 Bymodel Ulsted

- Fremtidsvision for Ulsted
- Byliv
  
Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv
- Kulturværdier

Læs mere om Bymodel UlstedLæs mere om kommunens overordnede politik for Natur, kultur og fritid
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |