Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Ulsted Ulsted Offentlige formål

Selvbetjening | Links | Kontakt

Offentlige formål

Områderne til offentlige formål i Ulsted (hallen, børnehaven, skolen, SFO, folkebiblioteket, Ulstedparken og kirken) er beliggende som perler på en nord-syd-gående kæde. Funktionerne virker i samspil med hinanden, og de bidrager i væsentlig grad til at skabe liv og aktivitet i byen.

Den fremtidige planlægning skal sikre muligheden for etablering af en sammenhængende nord-/sydgående sti, der sammenkæder de offentlige områder i byen. Stien skal både fungere som transportvej og som rekreativ sti med mange oplevelsesmuligheder.

Ulsted Skole har en meget central placering i byen, og den skal spille aktivt sammen med de øvrige funktioner i det udpegede aktivitetscentrum ved Jyllensgade/Købmagergade. Skolen modtager elever fra børnehaveklasse til og med 7. klassetrin, og den rummer derudover en skolefritidsordning, der ligeledes modtager elever fra børnehaveklasse til og med 7. klassetrin.

Ulsted Kirke ligger syd for byen som et kulturhistorisk vartegn. Den er ikke blevet opslugt og indpakket i tidligere tiders byudviklingsplaner for Ulsted. Ulsted Kirkes markante fremtræden i landskabet skal sikres og bevares.

  1. Der er indarbejdet lidt ekstra rummelighed i det offentlige område ved Ulstedparken til fremtidige funktioner i tilknytning hertil. Der udlægges ikke yderligere arealer til de øvrige offentlige formål i Ulsted, da det vurderes, at der er tilstrækkelig rummelighed i de allerede udlagte offentlige områder.

  2. I den fremtidige planlægning skal det sikres, at der skabes et sammenhængende stisystem, der binder de offentlige funktioner sammen, og samtidig kæder dem sammen med boligområderne i byen.

  3. Ulsted Kirkes markante fremtræden i landskabet skal sikres og bevares. Det offentlige område syd for Houvej ved kirken er fredet. Indenfor området er der forbud mod bebyggelse, udsigtsødelæggende beplantning, transformere, master, skure o. lign. Endvidere er der udlagt en bredere beskyttelseszone omkring kirken. Indenfor denne zone kan der ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., og der kan ikke plantes skov, medmindre det er sikret, at hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet og bymiljøet ikke herved tilsidesættes (se i øvrigt mere detaljerede bestemmelser om kirkebeskyttelseszonerne i Hals Kommunes Landdistriktspolitik.)


Klik her for at se de viste rammeområder
4Off1
4Off2
4Off3
4Off4
4Off5
4Off6

 

Status: Vedtaget

 Bymodel Ulsted

- Fremtidsvision for Ulsted
- Byliv
  
Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv
- Kulturværdier

Læs mere om Bymodel UlstedLæs mere om kommunens overordnede politik for
- Børn og unge
- Uddannelse/skole
- Ældre og handicappede

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |