Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel V. Hassing/Stae Vester Hassing Bosætning og livskvalitet

Selvbetjening | Links | Kontakt

Bosætning

  • Det skal være attraktivt at bo og bosætte sig i Vester Hassing/Stae.

  • Vester Hassing / Stae er et område med aktivitet og udvikling. Området ligger centralt med nærhed til Aalborg, Limfjorden og en række nærrekreative områder.

Strategien for boligstrukturen i Stae og Vester Hassing er, at byerne skal udvikle sig imod hinanden, så der bliver skabt en fysisk sammenhæng imellem de to lokalsamfund via "en grøn oase" som nævnt under afsnittet "det åbne land".

På baggrund heraf får Stae udvidet rammerne mod øst for at få en bedre afrunding af byen. Boligområdet mod øst foreslåes herefter anvendt til storparceller for at kunne tilbyde en attraktiv og alternativ boform i byen og for at få en glidende overgang mellem byen og det grønne område mod Vester Hassing.

Boligstrukturen i Vester Hassing er ændret radikalt. Boligområdet Nordmarken, der tidligere var fremtidens boligudviklingsområde, er indskrænket drastisk, dels fordi grundene mod erhvervsområdet på Industrivej ikke er så attraktive, og dels for at skabe mulighed for etablering af alternative byggegrunde mod vest på de attraktive arealer nær skolen og fritidsfaciliteterne. Baggrunden for dette er at skabe et varieret udbud af attraktive grunde.

Rammerne for Vester Hassing er derfor udvidet med et boligområde syd for skolen, hvor der er mulighed for etablering af almindelige og store parcelhusgrunde.

Endelig er området syd for det offentlige område ved kirken inddraget i rammerne. Området er beliggende i byzone, men der har ikke tidligere været angivet nogle anvendelsesbestemmelser for området. Dette areal ønskes anvendt som langsigtet udviklingsretning for den tæt-lave boligbebyggelse i byen, da det er beliggende i umiddelbar nærhed af centerområdet og området ved Hassinghave. Området indrettes, så det kan rumme en blanding af ejer og lejerboliger samt små og store boliger, så det henvender sig til såvel ældre og unge som øvrige borgere, der ikke ønsker den store have.

I den tidligere godkendte kommuneplan for Hals kommune fremgår det, at der tilstræbes et lejebyggeri på 10-15% af det samlede byggeri. Dette mål fastholdes i nærværende kommuneplantillæg for Vester Hassing/Stae-området.

Såfremt det på et tidspunkt bliver aktuelt at samle fritidsaktiviteterne i Vester Hassing ved skoleområdet, kan området nord for Irisvej (boldbanerne) udlægges til boligområde med mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Det eksisterende klubhus ved boldbanerne kan i en sådan situation være velegnet som aktivitetshus/beboerhus for dagplejere, pensionister, foreninger m.v..

Den langsigtede udviklingsretning for den åbne-lave boligudbygning i byen er mod Stae på arealerne umiddelbart vest for boligområderne ved Krogensvej, Fanøvej og Skrænten. Dette udbygningsområde kan blive relevant, når rummeligheden i de eksisterende boligområder er opbrugt.

  1. Vester Hassing og Stae skal udvikle sig imod hinanden og imod et fælles grønt område for at få skabt en fysisk sammenhæng mellem de to bysamfund. Den fremtidige boligudviklingsretning i Vester Hassing er derfor mod vest - vest for Krogensvej, Fanøvej og Skrænten.

  2. Der skal til enhver tid kunne tilbydes et varieret udbud af attraktive byggemodnede boliggrunde i Vester Hassing/Stae-området.

  3. Der skal tilstræbes et lejebyggeri på 10-15 % af det samlede boligbyggeri i Vester Hassing/Stae-området.

  4. I boligområderne i Vester Hassing og Stae vil der fortsat kunne placeres eller etableres de typer af mindre erhverv, som fortrinsvis drives af beboeren selv, og som efter byrådets skøn ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

  5. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for nye boligområder skal der indføjes et krav om tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning.

Kort over rammeområder for bosætning i Vester Hassing
Klik her for at se de viste rammeområder
2Bo1
2Bo2
2Bo3
2Bo4
2Bo5
2Bo6

Status: Vedtaget

 Bymodel
V. Hassing/Stae

- Vision for V. Hassing/Stae
- Byliv
- Offentlig service
- Bosætning

- Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel V. Hassing/StaeLæs mere om kommunens overordnede politik for Bosætning

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |